HØY RISIKO: Unødvendig soling kan medføre høy risiko for kreft. Foto: Greg Wood / AFP
HØY RISIKO: Unødvendig soling kan medføre høy risiko for kreft. Foto: Greg Wood / AFP

Ny kreftrapport: – Det overrasket meg

Kreftregisteret mener det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge kreft.

I en fersk rapport konkluderer Kreftregisteret med at en stor andel krefttilfeller i Norge kunne vært unngått.

De har tatt utgangspunkt i kreftformer som med sterk sannsynlighet har sammenheng med utvalgte risikofaktorer som blant annet røyk, alkohol, overvekt og fedme, kosthold, mangelfull fysisk aktivitet og UV-stråling.

Av cirka 20.000 tilfeller i fjor, mener Kreftregisteret at 13.000 kunne vært unngått.

KREFTRAPPORT: Forskerne sier at det har vært svært nyttig å se hvor mange krefttilfeller i Norge som kunne vært forebygd. Foto: Frode Sunde / TV 2
KREFTRAPPORT: Forskerne sier at det har vært svært nyttig å se hvor mange krefttilfeller i Norge som kunne vært forebygd. Foto: Frode Sunde / TV 2

Risikofaktorer

Forskerne har tatt utgangspunkt i det de omtaler som en «urealistisk og ideell verden» hvor ingen er eksponert for røyk, ingen blir solbrent og ingen drikker alkohol.

– Men det sier noe om potensialet for å forebygge, hvis vi kan gjøre noe med våre levevaner. Dette er stort sett faktorer som vi kan være med å påvirke, sier forsker i Kreftregisteret og prosjektleder Trude Eid Robsahm til TV 2.

STØRST ANDEL: Det er lungekreft som skiller seg klart ut når det kommer til krefttilfeller som kunne vært forebygd, ifølge Kreftregisteret. Foto: Frank May / NTB
STØRST ANDEL: Det er lungekreft som skiller seg klart ut når det kommer til krefttilfeller som kunne vært forebygd, ifølge Kreftregisteret. Foto: Frank May / NTB

I rapporten kommer det frem at det særlig er røyking og UV-eksponering som er de største risikofaktorene.

Overraskende funn

For kvinner mener de at 1992 av krefttilfellene som er forårsaket av røyking kunne vært forebygd. For menn er antallet 3247.

Når det kommer til UV-eksponering mener de 1296 av tilfellene hos kvinner kunne vært forebygd, mot 1532 tilfeller hos menn.

– Jeg jobber mye med hudkreft, og det overrasket meg at UV-eksponering kom opp som en av de viktigste risikofaktorene, sier Eid Robsahm.

– Bekymringsfullt

Hudkreft er den kreftformen som har økt mest i Norge, ifølge forskeren.

– Fra å være en av de sjeldne, har det blitt en av de store. Det er veldig bekymringsfullt, sier Eid Robsahm.

SOLARIUM: Antallet krefttilfeller knyttet til bruk av solarium utgjør en stor andel blant både kvinner og menn. Foto: Frode Sunde / TV 2
SOLARIUM: Antallet krefttilfeller knyttet til bruk av solarium utgjør en stor andel blant både kvinner og menn. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun er tydelig på at det er mye hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge kreft.

– For det første kan vi aldri begynne å røyke, for det andre bør vi aldri gå i et solarium. Vi må bli solbrent så få ganger vi klarer i løpet av livet. Vi må være fysisk aktive, vi må tenke på hva vi putter i munnen og vi må passe på alkoholinntaket.

– Et samfunnsansvar

Selv om det er mye hver enkelt av oss kan gjøre, erkjenner forskeren at det også er behov for strukturelle endringer i samfunnet.

– Det er ikke alltid man kan velge det sunne kostholdet, fordi det gjerne er trippelt så dyrt. Så dette er i aller høyeste grad et samfunnsansvar.

Eid Robsahm tror at mange tenker at folk kan mer om risikofaktorer knyttet til kreft, enn det de egentlig kan.

– Jeg tror for eksempel ikke folk vet at alkoholinntak påvirker risikoen for brystkreft, eller at folk tar innover seg at kosthold spiller en rolle for noe annet enn overvekt.

– Handler om å redde liv

Kreftregisteret har laget rapporten på oppdrag fra Kreftforeningen. Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, sier til TV 2 at denne rapporten viser hvor enormt forebyggingspotensialet er for en så alvorlig sykdom som kreft.

– Det vi ønsker med denne rapporten, er å vise helsepolitikerne at vi har mye å tjene på å forebygge kreft. Det handler først og fremst om å redde liv, men det vil også lette byrden i helsevesenet fremover og sikre at alle pasienter får behandling og omsorg.

VIKTIG: Generalsekretær i Kreftforeningen er svært glad for at man endelig har fått norske tall på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
VIKTIG: Generalsekretær i Kreftforeningen er svært glad for at man endelig har fått norske tall på hvor mange krefttilfeller som kan forebygges. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Realistisk

Til tross for at rapporten tar utgangspunktet i en ideell verden, så mener forskeren at en høy andel krefttilfeller helt realistisk kunne vært forebygd.

– Et realistisk tall ville kanskje vært halvparten av de 13.000 – og det er ganske mange krefttilfeller det også.