Ny kontakt i godskonflikten

Partene i godskonflikten satte seg mandag ned for å se på mulighetene for å avblåse streiken. Det gikk dårlig.

Møtet mellom Transportarbeiderforbundet og Logistikk- og transportindustriens Landsforening (LTL) mandag resulterte ikke i noe konkret nytt tilbud fra arbeidsgiverne. Men møtet kan tolkes positivt i den retning at det er konstruktiv kontakt mellom partene og at det jobbes fra begge sider for å finne en vei ut av konflikten.

Nestleder Lars Johnsen for transportarbeiderne vil imidlertid ikke trekke det så langt som å si at det er tilnærming mellom partene.

- Vi prøver å avklare med hverandre hva vi trenger for å komme ut av konfliktsituasjonen. Sånn sett var dette et positivt skritt, sier Johnsen til NTB

Transportarbeiderforbundet vil forhindre et framtidig frislipp av ukyndig arbeidskraft på terminalene, hvor nær sagt hvem som helst skal kunne gå inn og ta ulike arbeidsoppgaver. Derfor vil forbundet avtalefeste dagens praksis i en omfangsbestemmelse - som skal ta for seg arbeidsoppgaver og hvem som skal kunne utføre dem.

- Vi har formidlet at vi ikke ønsker noen monopolsituasjon, slik arbeidsgiverne frykter, sier Johnsen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2