Ny behandling vekker oppsikt: – En «game changer»

Krefttyper som i utgangspunktet var uhelbredelige, kan nå bli helbredet etter godkjenning av en ny type behandling.

REVOLUSJONERENDE: Legene har stor tro på at genterapibehandling på sikt kan revolusjonere kreftbehandlingen i Norge. Foto: Thomas Coex / AFP
REVOLUSJONERENDE: Legene har stor tro på at genterapibehandling på sikt kan revolusjonere kreftbehandlingen i Norge. Foto: Thomas Coex / AFP

Tirsdag fortalte TV 2 at staten, etter en fire års lang kamp, har snudd og sagt ja til en type celleterapibehandling for norske lymfekreftpasienter.

I første omgang vil behandlingen (CAR-T) kun være tilgjengelig for en liten pasientgruppe.

– Lysere fremtid

Men leger og eksperter TV 2 har snakket med, mener avgjørelsen vil få store ringvirkninger for fremtidens kreftbehandling i Norge.

JUBLER: Kreftforeningen og strategisk rådgiver Sigrid Bratlie mener tirsdagens ja fra Beslutningsforum kan ha mye å si for norske kreftpasienter. Foto: Olav Wold / TV 2
JUBLER: Kreftforeningen og strategisk rådgiver Sigrid Bratlie mener tirsdagens ja fra Beslutningsforum kan ha mye å si for norske kreftpasienter. Foto: Olav Wold / TV 2

– Dette er viktig for en litt lysere fremtid på dette feltet i Norge. For det kommer masse spennende behandlinger som er like bra som denne for alvorlig syke kreftpasienter, sier strategisk rådgiver i Kreftforeningen Sigrid Bratlie til TV 2.

Fagmiljøet på Radiumhospitalet ble også svært begeistret for tirsdagens beslutning.

– Nå kan vi endelig komme i gang med å etablere denne behandlingen skikkelig, og være med på den togreisen som går. Dette er fremtiden til mange blod- og lymfekreftpasienter, og den utviklingen vil vi være med på. Det får vi til nå, sier onkolog Alexander Fosså.

Har du et tips?

Hei! Vi jobber med helsestoff i TV 2. Har du tips til en sak vi bør sjekke ut?

Ta kontakt med oss på helse@tv2.no

CAR-T-behandling fungerer ved at man tar ut en persons friske celler, genmanipulerer dem til å bli hypereffektive til å gjenkjenne lymfekreftceller, utvikler dem og mangedobler dem.

– Deretter setter man dem tilbake i pasienten. Da sprer de seg rundt i kroppen, finner lymfekreftcellene i alle kriker og kroker i kroppen og forhåpentligvis ødelegger dem med immunforsvarets styrke, forklarer Fosså.

Selve behandlingen tar bare noen uker.

STARTER BEHANDLING: På Radiumhospitalet står de klare til å tilby behandlingen til de første pasientene om rundt fire uker. Foto: Per Haugen / TV  2
STARTER BEHANDLING: På Radiumhospitalet står de klare til å tilby behandlingen til de første pasientene om rundt fire uker. Foto: Per Haugen / TV 2

– Veldig lovende

Kreftlegen forklarer at teknologien som brukes i genterapibehandlinger er veldig fleksibel, og at den kan tilpasses til bruk i ulike krefttyper.

– Vi har allerede brukt denne behandlingen på noen typer blodkreft og det ser veldig lovende ut. Det er også under utprøving med benmargskreft, sier Fosså og legger til:

– Der ser det ut til å være en «game changer» som kanskje gjør en uhelbredelig kreftform til noe som kan bli helbredet.

Dette er CAR-T-behandling

  • CAR-T er en behandlingsmetode som brukes til å behandle enkelte krefttyper.

  • Metoden går ut på at T-celler, kroppens immunceller, høstes fra pasienten. Så blir T-cellene genmodifisert, og programmeres til å angripe kreftcellene i kroppen. Deretter føres cellene tilbake i kroppen til pasienten.

  • Rundt 40 prosent av lymfompasienter som behandles med CAR-T blir kreftfrie uten tilbakefall de første tre årene. Lengre enn det er ikke virkningen dokumentert.

  • Årlig er det omtrent 25 personer i Norge som vil være aktuelle kandidater for behandlingen. Det gjelder de lymfekreftpasientene som ikke responderer på vanlig cellegiftbehandling.

  • Behandlingen er tilgjengelig i USA, Canada og nesten alle europeiske land.

  • I Norge brukes behandlingen på enkelte pasientgrupper med leukemi (blodkreft). Beslutningsforum for nye metoder har to ganger sagt nei til å bruke metoden på pasienter med lymfekreft.

  • I Sverige koster en behandling omtrent 3,5 millioner kroner.

Behandlingen som ble godkjent av Beslutningsforum tirsdag, har en prislapp på flere millioner.

Kreftforeningen legger ikke skjul på at det er en betydelig pris, men mener prislappen er verdt det, når resultatet er at liv kan reddes.

Det er Beslutningsforum for Nye Metoder som tirsdag besluttet å godkjenne millionbehandlingen.

– Det er ikke pris alene som er oppe til vurdering, men også effekten legemidlene har vist – eller som forventes framover i tid. Beslutningsforum forholder seg til de tre prioriteringskriteriene alvorlighet av sykdommen, nytte/effekt av behandlingen og ressursbruk/pris. Den økte usikkerheten rundt langtidseffekten endrer ikke prioriteringskriteriene, men må ivaretas i anskaffelsen, sier administrerende direktør i Helse Vest RHF og leder av beslutningsforum, Inger Cathrine Bryne, til TV 2.

Blir billigere

Forklaringen på at behandlingen som ble godkjent tirsdag har en så høy prislapp, er blant annet at den kun kan brukes på en svært liten pasientgruppe.

AVANSERT: Metoden går ut på at T-celler, kroppens immunceller, høstes fra pasienten. Så blir T-cellene genmodifisert, og programmeres til å angripe kreftcellene i kroppen. Deretter føres cellene tilbake i kroppen til pasienten. Foto: Thomas Coex / AFP
AVANSERT: Metoden går ut på at T-celler, kroppens immunceller, høstes fra pasienten. Så blir T-cellene genmodifisert, og programmeres til å angripe kreftcellene i kroppen. Deretter føres cellene tilbake i kroppen til pasienten. Foto: Thomas Coex / AFP

Men dersom flere vil få tilbud om lignende behandling, vil prisen falle, mener Fosså.

– Alle kreftmedisiner blir billigere over tid, så det er jeg ganske trygg på at vil løse seg.

Dette bør du gjøre hvert tredje år, se video:

Kan slippe bivirkninger

Genterapibehandlingen fører også med seg mye mindre bivirkninger, noe som også vil spille inn på prisnivået og antallet pasienter som vil kunne få et tilbud, forklarer kreftlegen.

– Mange pasienter sier at dette er «piece of cake» i forhold til andre kreftbehandlinger. Så det et pasienter kan slippe bivirkninger er også noe som vil telle med når man vurderer hvem som skal få denne behandlingen, sier Fosså.

– Tror du vi kan komme dit at CAR-T behandlingen kan brukes enda tidligere, sånn at kreft kan behandles på bare noen uker?

– Det er jo drømmen, sier Fosså.