MEDISIN: En illustrasjon av en hjerne med Alzheimers sykdom. Det brune er proteinet amyloid som klumper seg i hjernen, som fører til Alzheimers. Et legemiddel med antistoffer som fjerner det brune, er blitt testet på mennesker. Foto: AP / NTB
MEDISIN: En illustrasjon av en hjerne med Alzheimers sykdom. Det brune er proteinet amyloid som klumper seg i hjernen, som fører til Alzheimers. Et legemiddel med antistoffer som fjerner det brune, er blitt testet på mennesker. Foto: AP / NTB

Ny Alzheimers-forskning: – En stor oppdagelse

Ny medisin mot Alzheimers beskrives som et gjennombrudd. Forskere håper medisinen vil bremse sykdommen.

Se for deg at foreldrene dine eller vennene dine plutselig glemmer deg. De husker ikke hvor de er, og til slutt glemmer de å spise.

Om lag 100.000 nordmenn lever med demens i Norge i dag. Det tallet forventes å dobles innen 2050 fordi vi bli flere eldre, ifølge FHI.

Foreløpig finnes det ingen medisiner mot Alzheimers sykdom, som er den vanligste formen for demens.

Men nå mener forskere å ha funnet en måte å bremse Alzheimers sykdom på.

En ny type medisin, kalt lecanemab, har i et klinisk forsøk vist seg å være i stand til å bremse sykdommen blant 1800 deltakere som var i en tidlig fase av sykdomsforløpet, skriver Reuters.

Medisinen har i forsøkene vist seg å være i stand til å bremse utviklingen av sykdommens med 27 prosent i de 18 månedene pasientene var med i studien, sammenlignet med dem som fikk placebo.

Forskningen har blitt publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine.

HJERNE: Et nærbilde av en hjerne med Alzheimers sykdom. Foto: David Duprey / AP / NTB
HJERNE: Et nærbilde av en hjerne med Alzheimers sykdom. Foto: David Duprey / AP / NTB

Vendepunkt

Foreløpige resultater viser altså at effekten av medisinen har liten til moderat effekt, i tillegg viser resultatene at medisinen kanskje bare fungerer i en tidlig fase av sykdomsforløpet, skriver BBC.

Men likevel omtales nyheten som en triumf og et vendepunkt, skriver den britiske kringkasteren.

Også en norsk Alzheimer-forsker TV 2 har snakket med, er positiv til studien.

Helt enkelt forklart er medisinen lecanemab et antistoff, som er laget for å fortelle immunsystemet at det må fjerne amyloid fra hjernen.

Amyloid er et protein som klumper seg sammen i mellomrommene mellom nevroner i hjernen, som fører til Alzheimers sykdom.

I studien fikk deltakerne lecanemab hver 14. dag.

Deltakerne ble også undersøkt med en PET-scanner. I studien kunne de se at amyloidene forsvant fra hjernen.

Fakta: Demens

 • Demens er fellesbetegnelsen på flere hjernesykdommer som påvirker adferd og evnen til å huske, tenke og utføre dagligdagse aktiviteter.

 • Alzheimers sykdom er den vanligste formen for demens.

 • Selv om demens hovedsakelig er knyttet til høy alder, er det ikke en del av den normale aldringen.

  Beskyttende faktorer ser for en stor del ut til å være de samme som for hjerte- og karsykdommer:
 • Fysisk aktivitet
 • Ikke-røyking
 • God kontroll av høyt blodtrykk
 • Sosial aktivitet

  Risikofaktorer:
 • Diabetes
 • Lav utdanning
 • Fedme
 • Nedsatt hørsel
 • Depresjon
 • Høyt alkoholforbruk
 • Hodeskader
 • Luftforurensing

  Alder og gener spiller en vesentlig rolle for utvikling av demens, men man antar at så mye som 40 prosent av all demens kunne vært unngått ved forebygging.

  Kilde: FHI

I startgropa

Forsker Rune Enger ved Universitetet i Oslo sier at forskning på Alzheimers er et felt som er helt i startgropa sammenlignet med forskning på for eksempel kreft.

Enger forsker blant annet på Alzheimers og tester metoder på mus. Han ser på hvordan den friske hjernen kvitter seg med amyloid mens vi sover, noe som kanskje kan forhindre Alzheimers sykdom

Enger sier at det er mange studier på Alzheimers som rett og slett har gått i vasken; enten har det vært for mange bivirkninger på vaksinene eller medisinene som er blitt prøvd, eller så har ikke effekten på mennesker vært så god som håpet.

– Mange studier har ikke vist den lovende effekten vi har håpet på. At et av medikamentene får det til, som dette, er en stor oppdagelse. Vi håpe at dette er en angrepsvinkel som kan forbedres over tid, sier forskeren.

FORSKER: Rune Enger er forsker ved UiO. Foto: UiO
FORSKER: Rune Enger er forsker ved UiO. Foto: UiO

Alzheimers sykdom er en tilstand som utvikler seg over lang tid. Når personer drar til legen for at hukommelsen er blitt dårligere, har det allerede skjedd mye skader i hjernen, sier Enger.

– Ideelt sett hadde det vært best å vite hvilke personer som ville få disse symptomene i fremtiden, sier forskeren.

– For å si det på en annen måte: Det er ikke bare å reparere et hus som har brent halvveis ned. Å slukke et hus i full brann er ikke så lett - hadde man kommet til veldig tidlig når det bare er tilløp til brann, ville den være mye lettere å slukke, fortsetter Enger.

Personene som deltok i studien var i forstadiet av Alzheimers sykdom.

– Om man kommer i gang enda tidligere og behandler over lengre tid, kan man håpe effekten er større. Men det er ingen garantier, sier Enger.

UTVIKLER: Biogen er blant selskapene som står bak den nye Alzheimers-medisinen. Foto: Steven Senne / AP / NTB
UTVIKLER: Biogen er blant selskapene som står bak den nye Alzheimers-medisinen. Foto: Steven Senne / AP / NTB

Beskjeden effekt

Professor John Hardy kaller forskningen historisk og mener dette kan være begynnelsen på terapibehandlinger mot Alzheimers, skriver BBC.

Forsker Susan Kohlhaas sier til BBC at effekten av medisinen er beskjeden, men at det er et steg i riktig retning.

Alzheimers-forbundet i USA sier den nye behandlingen kan «endre sykdommens retning».

En ulempe med medisinen er bivirkningene. 17 prosent av deltakerne fikk hjerneblødning underveis i forsøket. Om lag 7 prosent av deltakerne i studien sluttet.

UiO-forsker Rune Enger sier at noen av årsakene til at mange av Alzheimer-studiene har gått i vasken, er på grunn av sterke bivirkninger.

Håper på tommel opp

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA er ventet å ta stilling til en eventuell godkjennelse av bredere bruk av medisinen innen 6. januar 2023.

Det er selskapene Eisai og Biogen som står bak medisinen. Japanskeide Eisai sier at de vurderer å også sende en godkjennelsessøknad til Europa og Japan.