Ny abortstudie: – De føler seg sviktet

I en fersk studie åpner kvinner opp om sine erfaringer ved å ta abort i Norge. Kvinnene forteller å ha blitt møtt med lite omsorg og varme.

STUDIE: Idun Røseth er en av forfatterne bak studien. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2
STUDIE: Idun Røseth er en av forfatterne bak studien. Foto: Petter Sørum -Johansen / TV 2

Studien består av 24 kvinner som har gjennomgått en medikamentell abort i hjemmet før utgangen av 12. svangerskapsuke. De ble blant annet spurt om hvordan de opplevde å ta abort, hvordan de opplevde møtet med helsevesenet underveis i prosessen, og hvilken oppfølging de ble tilbudt i ettertid.Studien er forankret ved Senter for kvinne-, familie- og