nøytrale-vigsler - Livssynsutvalg jobber med nøytrale vigsler

Regjeringens livssynsutvalg kan berede grunnen for en ny ordning med borgerlig ekteskapsinngåelse før en eventuell religiøs ekteskapsseremoni.

Regjeringens livssynspolitiske utvalg, ledet av Sturla Stålsett, skal utrede ny livsyns- og religionspolitikk for Norge. Utvalget har blant annet fått i oppdage å utrede vigselsordningen, og flere i utvalget vil endre dagens ordning, skriver Vårt Land.

Kilder opplyser til avisen at mange i utvalget primært ønsker seg en ordning der ekteskap først inngås sivilt. Den seremonimessige biten får så komme i tillegg for dem som ønsker det. Så opptatt er enkeltmedlemmer av denne saken at det vil bli tatt dissens i utvalgsinnstillingen om ikke utvalget samlet varsler behov for en ny vigselsordning.

Den norske kirke syn er at dagens vigselsordning bør bli stående.

Tros- og livssynspolitisk utvalg hadde sitt første møte i august 2010 og skal legge fram sin utredning innen nyttår. Utvalget har fått i oppgave å foreta en gjennomgang av statens tros- og livssynspolitikk og fremme forslag som kan bidra til å skape en mer helhetlig politikk på feltet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2