Nortura: 1.000 under omstilling, sju bedrifter utfases

Vel 1.000 av næringsmiddelkonsernet Norturas ansatte er under omstilling og sju fabrikker vil bli utfaset i løpet av 2010 og 2011.

Dette var perspektivene da styreleder Sveinung Svebestad og konsernsjef Geir Olav Opheim onsdag presenterte resultatene for 2009. De la fram tall som er betydelig bedre enn i fjor – et resultat før skatt på 159 millioner kroner mot 15 millioner året før – og betydelig bedre driftsmargin.

– Hovedoppgaven fremover er å ha merkevarer som står fjellstøtt i markedet, bedre lønnsomhet og trimme konsernets kostnader slik at det er samsvar mellom inntekter og kostnader. Ingen bør tvile på at vi gjennomfører den endringsprosessen vi har startet på, sier Svebestad.

En arbeidsgruppe har vurdert det økonomiske potensial ved å legge ned griseslaktingen der og flytte denne produksjonen til Rudshøgda og Tønsberg.

– Mye av besparelsene ved flytting ville bli spist opp av transport, samtidig som vi mister effekten av at slakting, skjæring og produksjon er integrert ved anlegget. Vi ønsker å rasjonalisere, men ikke uten at det er økonomisk fortjeneste i det, sier konserndirektør Arne Kristian Kolberg i en pressemelding.

Nortura – som er morselskap for bedrifter som blant annet Gilde og Prior – hadde samlete driftsinntekter i fjor på 17,3 milliarder kroner og driftskostnader på i overkant av 17 milliarder. Dette er en del høyere enn i 2008 da tallene var henholdsvis 16,7 og 16,5 milliarder kroner.

Brutto driftsresultat i fjor var 792 millioner kroner, en bedring på 157 millioner fra året før. Resultatet etter skatt var på 107 millioner kroner, mot et underskudd i fjor på 14 millioner. Driftsmarginen var i 2009 på 4,6 prosent mot 3,8 prosent i 2008.

Salget av eiendommene på Løren i Oslo og Tunga i Trondheim er inntektsført med 183 millioner kroner. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2