Studentene Agnes Flakke (21) og Benedikte Salte (23), studerer miljø- og ressursfag på UiB. Foto: Foto: Thea Kristin Johannessen
Studentene Agnes Flakke (21) og Benedikte Salte (23), studerer miljø- og ressursfag på UiB. Foto: Foto: Thea Kristin Johannessen

Norske studenter er misfornøyd med faglig oppfølging

Norske studenter er misfornøyd med veiledning og oppfølging fra ansatte på høyskoler og universiteter. Studiebarometeret 2017 fra NOKUT viser at forelesere har mye å gå på.

Mandag kom resultatene fra Studiebarometeret 2017 med svar fra 31.000 studenter. På en skala fra 1-5 skulle studentene rangere studieløp, studietilbud, miljø og annet studierelatert.Bare halvparten av studentene er fornøyd med forelesere og ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeidet de gjør - det samme gjelder faglig veiledning.

Mer innhold fra TV 2