I NATO-BEREDSKAP: Skytter på Telemark bataljons Leopard 2, Espen Jørgensen, er klar til å rykke til konfliktområder på kort varsel Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2
I NATO-BEREDSKAP: Skytter på Telemark bataljons Leopard 2, Espen Jørgensen, er klar til å rykke til konfliktområder på kort varsel Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Norske soldater i høyeste beredskap: – Risiko i alt vi gjør

Espen Jørgensen jobber som skytter i Leopard 2 for Telemark Bataljon. Nå er bataljonen for første gang på beredskap for NATOS hurtig-reaksjons-styrke mens det er krig i Europa.

– Her nede jobber jeg som skytter, forteller Espen Jørgensen når han viser TV 2 rundt i den trange plassen mannskapet har til rådighet i kanontårnet på en av Telemark bataljons Leopard 2-stridsvogner.

– Det er tre stykker oppe i denne delen av vognen.

900 mann

Jørgensen og Telemark bataljon inngår i den rundt 900 mann store Hærens hurtige reaksjonsstyrke som nå står på NATOs VJTF-beredskap. (Very High Readiness Joint Task Force).

Hærens hurtige reaksjonsstyrke består av elementer fra Brigade Nord og inkluderer deler av Telemarksbataljonen, ingeniørbataljonen, sanitetsbataljonen, artilleribataljonen, stridstrenkompani og militærpolitikompaniet. Med andre ord store deler av Hæren.

Espen Jørgensen på skytterplassen i Telemark bataljons Leopard 2.

– Nå er du på beredskap, hva tenker du om det?

– Det er dét jobben i bataljonen er, det er derfor vi ble opprettet i hæren, som en hurtig reaksjonsstyrke, forteller skytteren.

– For vår del merker du ikke så stor forskjell, egentlig. Men selvfølgelig, nå som det er krig i verden er det jo selvfølgelig litt mer spenning.

Nitidige forberedelser

I Rena leir går treningen for soldatene i Telemark bataljon sin vante gang, samtidig som det meste av utstyret er ferdig pakket slik at soldatene kan dra på få timers varsel.

VÅPENPUSS: Soldater fra Telemark bataljon er klare til innsats på kort varsel på NATO-beredskap. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
VÅPENPUSS: Soldater fra Telemark bataljon er klare til innsats på kort varsel på NATO-beredskap. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det betyr at det vi må ha nitidige forberedelser, sier sjefen for Telemark bataljon, oberstløytnant Brage Reinaas.

– Vi må være nøye i hva vi bruker av materiellet vårt til hvilken tid, hvordan vi planlegger utdanning og øving og ikke minst hvordan vi opprettholder beredskap gjennom de rutinene over tid.

KLARE: Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Yngve Odlo og sjef for Telemark bataljon, oberstløytnant Brage Reinaas Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
KLARE: Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Yngve Odlo og sjef for Telemark bataljon, oberstløytnant Brage Reinaas Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Hva er det viktigste når dere skal deployere?

– Det viktigste er at vi får med det vi kaller et samvirkesystem, sier bataljonssjefen.

– Det er et system med mange små og store bestanddeler som i sum gjør at vi er i stand til å gjøre det vi skal gjøre og operere som en godt trent militær avdeling med det vi har bak oss, en stridsvogn, og artilleriet som kjernen og CV90-ene og en rekke andre støttekjøretøy som understøtter dette systemet.

Skal avskrekke

Sjefen for forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Yngve Odlo, sier til TV 2 at med den sikkerhetspolitiske situasjonen vi opplever med krig i Ukraina, atomtrusler og hybride trusler mot våre verdier, er det avgjørende å ha denne kapasiteten tilgjengelig på kort tid.

SIKKERHET: Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Yngve Odlo. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
SIKKERHET: Sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Generalløytnant Yngve Odlo. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det at vi viser at vi har vilje og evne til å understøtte NATO. Og at NATO har en styrke på titusenvis av soldater som er klar for å gjøre det som er nødvendig, det er avskrekking i seg selv, sier Odlo.

– Hva betyr det for Norges sikkerhet?

– Det betyr at det er viktig for Norge å ikke bare være til stede i Norge, men også bidrar til NATO. For til slutt er vi faktisk helt avhengig av at NATO kommer og støtter oss hvis det skulle være behov.

Tankene går til familien

– Det fungerer på akkurat samme måte som en bil vil jeg påstå. Vognfører Tomas Pedersen i Leopard-stridsvognen viser oss hvordan han sitter når han ratter den 62 tonn tunge stridsvogna gjennom skogen i Rena.

– Har du billappen er det ikke så vanskelig å lære seg å kjøre stridsvogn, sier han.

FØRERPLASSEN: Tomas Pedersen jobber som vognfører på Leopard 2 i Telemark Bataljon. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen
FØRERPLASSEN: Tomas Pedersen jobber som vognfører på Leopard 2 i Telemark Bataljon. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

Men nå som de står på beredskap i en situasjon med krig i Europa, går tankene litt ekstra til familien hjemme.

– De er jo litt spent og følger ekstra mye med på nyhetene, men de vet jo at vi er gode på det vi gjør, sier Pedersen.

– Og man prøver jo å berolige dem med at ting kommer til å gå bra. Jeg tror ikke de er så mye mer bekymret enn de er ellers.

Klar når bjella går

– Man vet jo det at når bjella går, så er man klar, sier vognkommandør Henrik Rummelhoff.

FOKUSERT: Vognkommandør Henrik Rummelhoff fokuserer på å ha alt klart. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
FOKUSERT: Vognkommandør Henrik Rummelhoff fokuserer på å ha alt klart. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Man tenker jo konsekvenser og man prater med de hjemme om det. Og så lenge man har åpen dialog, så er det forståelse.

– De har akseptert å leve med det

Også skytteren Espen Jørgensen har snakket med familien sin om risikoen ved jobben han har

– De vet hvor jeg jobber. Vi har hatt denne praten før. Så lenge jeg er fornøyd så er de fornøyd.

– Hva tenker de er det verst som kan skje?

– Det må jo være hvis de mister meg, da. Det vet de den jobben kan innebære. De har akseptert å leve med det, sier Jørgensen.

– Det er risiko i alt vi gjør. Det er et valg jeg tok den gangen jeg søkte stilling i hæren.

– Hva tenker du at du kan du bidra med?

– Alle er jo en brikke i en større del. Så lenge alle er flinke i sin jobb og yter maks, så håper vi å gjøre en forskjell.