Norske sjøfugler dør ut

En rekke fuglearter er i ferd med å dø ut langs kysten. Klimaendringer og overfiske er viktige årsaker.

Krykkje, lomvi, makrellterne og rødnebbterne er i ferd med å forsvinne fra norskekysten. Toppskarv, svartbak, sildemåse og lundefugl er også i sterk tilbakegang, viser rapporter fra Fylkesmannen i Hordaland og Sogn og Fjordane.

– Totalt sett er sjøfuglbestanden redusert med 70 prosent siden 1995, sier rådgiver Tore Larsen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Klassekampen.

Både terner og enkelte måkearter er utrydningstruet, bekrefter Norsk institutt for naturforskning. Forskerne mener kombinasjonen av klimaendring og overfiske av tobis er årsaken. Sjøfugler kunne livnære seg på lett tilgjengelig overflatefisk, men må nå mange steder finne alternativer. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2