Adopsjonsskandalen:

Norske myndigheter uenige om gransking av adopsjon

For å avsløre kidnapping og menneskehandel anbefalte Barne- og familiedirektoratet, Bufdir, en uavhengig gransking av alle adopsjoner til Norge. Svaret fra regjeringen var nei.

ADOPTERT: Angelica Bråten er adoptert fra Colombia. Hun forstår ikke hvorfor regjeringen ikke vil ha en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner til Norge. Foto: Tommy Storhaug
ADOPTERT: Angelica Bråten er adoptert fra Colombia. Hun forstår ikke hvorfor regjeringen ikke vil ha en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner til Norge. Foto: Tommy Storhaug

Ved stuebordet i Svelvik sitter Angelica Bråten. Hun er adoptert fra Colombia og er styreleder i interesseorganisasjonen for adopterte, Utad. Firebarnsmoren leser et brev fra Barne- og familiedirektoratet, Bufdir. Innholdet får tårene til å trille.Bakgrunnen for brevet er at Europa er rammet av store adopsjonsskandaler. Dette har ført til granskninger i Danmark, Sverige, Finland, Nederland, Belgia, Sveits og Frankrike. Landene vil finne ut om adopterte barn er blitt utsatt for kidnappi