Norske matvarer dyrest i Europa

Norge hadde i 2018 Europas høyeste prisnivå for mat og alkoholfri drikke. Prisnivået lå 63 prosent over gjennomsnittet i EU – og 40 prosent over Sverige.

DYRT: Norske matvarer er 63 prosent dyrere enn gjennomsnittet i Europa. Foto: Meek, Tore
DYRT: Norske matvarer er 63 prosent dyrere enn gjennomsnittet i Europa. Foto: Meek, Tore

Blant annet var prisene for meierivarer, egg, grønnsaker og kornvarer vesentlig høyere enn snittet for de 28 EU-landene, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Tallene kommer fram i den Europeiske kjøpekraftsundersøkelsen, som nylig ble publisert hos Eurostat.

Bak Norge følger Sveits. Her lå prisnivået for mat og alkoholfrie drikkevarer 60 prosent over EU-snittet.

Til tross for høyt prisnivå bruker norske husholdninger en relativt lav andel av det totale forbruket på mat og alkoholfri drikke. Denne andelen var 11 prosent i 2018, ifølge Nasjonalregnskapet og har gått gradvis nedover fra 16 prosent i 1995.

Blant de 37 landene i undersøkelsen er den gjennomsnittlige utgiftsandelen 18 prosent. Kun seks land hadde en lavere utgiftsandel på matvarer og alkoholfrie drikkevarer enn Norge.

Meierivarer på topp

Men prisene for mat og alkoholfri drikke er altså vesentlig høyere i Norge enn i resten av Norden. Det norske prisnivået er 40 prosent høyere enn i Sverige, 25 prosent høyere enn i Danmark, 36 prosent høyere enn i Finland og 10 prosent høyere enn på Island.

De norske matprisene var dessuten blant Europas høyeste for en rekke matvaregrupper. Prisnivået for gruppene «melk, ost og egg», «brød og kornvarer» og «frukt og grønnsaker» lå henholdsvis 74,67 og 58 prosent over gjennomsnittet i EU.

Norske kjøttpriser lå samlet 55 prosent over EU-snittet, men var likevel vesentlig lavere enn i Sveits (128) og noe lavere enn på Island (65).

«Fisk og sjømat» er matvaregruppen hvor Norge lå nærmest resten av Europas prisnivå – kun 9 prosent over de 28 EU-landene.

Danmark dyrest i EU

De billigste matvarene og alkoholfrie drikkevarene finner man i Nord-Makedonia. Prisnivået var 62 prosent av gjennomsnittet i EU, eller 40 prosent av Norges prisnivå i 2018.

Blant EU-landene var det Danmark som hadde det høyeste prisnivået for mat og alkoholfri drikke, 30 prosent over EU28.

De billigste EU-landene var Bulgaria, Polen og Romania. Her lå prisnivået 24 til 34 prosent under EU-snittet.

NTB