VARSLER KUTT: Kommuner varsler storkutt som særlig vil ramme bemanning og vikarbruk i barnehage og skole. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)
VARSLER KUTT: Kommuner varsler storkutt som særlig vil ramme bemanning og vikarbruk i barnehage og skole. (Foto: Kallestad, Gorm/SCANPIX)

Norske kommuner tynges av gjeld

Svakere økonomi i kommunene.

Norske kommuner hadde i 2010 et netto driftsresultat på 6,4 milliarder kroner, viser foreløpige tall kommunene har rapportert til Statistisk sentralbyrå. Det er 1,5 milliarder kroner mindre enn i 2009. Kommunenes netto driftsresultat anslås til 2,1 prosent av driftsinntektene i 2010, mot 2,7 prosent året før. Kommunene hadde brutto driftsinntekter på om lag 300 milliarder kroner i 2010, mens brutto driftsutgifter endte på om lag 297 mil

Mer innhold fra TV 2