Norske forskere har gjort utrolig funn – verdt over 1000 milliarder – på norsk havbunn

Norske forskere har registrert enorme forekomster av marine mineraler på havbunnen ved Svalbard. Verdien er anslått til 1000 millarder kroner.

Ved hjelp av undervannsroboter er det gjort funn av verdifulle mineraler på sjøbunnen utenfor Svalbard. Foto: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ved hjelp av undervannsroboter er det gjort funn av verdifulle mineraler på sjøbunnen utenfor Svalbard. Foto: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim har gjort funn av store forekomster av mineraler på havbunnen utenfor Svalbard.Det dreier seg om mineraler som kobber, sink, gull og sølv.Det har vært uført flere forskningstokt på Mohnsryggen ved Svalbard, og resultatene er svært lovende, men det gjenstår mye forskning.- Mineralene har kommet opp med varmt vann fra jordas indre gjennom sprekker i jordskorpa. Et foreløpig estimat er verdier for

Mer innhold fra TV 2