Norskbosnier kjent skyldig i krigsforbrytelser

En 43 år gammel bosnier med norsk statsborgerskap ble mandag kjent skyldig i 13 tilfeller av krigsforbrytelser. Juryen i ankesaken i Borgarting lagmannsrett svarte nei på ett punkt om voldsutøvelse.

Statsadvokat Petter Mandt sier til NTB at påtalemyndigheten er fornøyd med juryens kjennelse. Tiltaltes advokat John Christian Elden er uenig i kjennelsen om skyld i de 13 tilfellene, som gjelder frihetsberøvelse, og regner med at saken ankes videre til Høyesterett.

Juryens har bare tatt til stilling til skyldspørsmålet, mens prosedyrene om straffeutmåling blir holdt tirsdag. Dom i saken faller trolig først over påske.

Rettsbelæringen om de 13 punktene som omhandlet internering av serbere, ble gjort uten anbefaling overfor juryen. Det ene punktet som dreide seg om vold mot en kvinne, heftet det såpass mye usikkerhet rundt at dommeren rådet juryen til å si nei i skyldspørsmålet, en anbefaling juryen fulgte. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2