Norsk styrke i Afghanistan på samme nivå i 2010

Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) sier at den norske styrken på rundt 500 soldater i Afghanistan vil bli videreført i 2010. ISAF-styrkene er sterkt presset militært, og det er høyst uklart når afghanerne selv kan ta mer av ansvaret.

Stortingsdebatten tirsdag om utviklingen i Afghanistan etter presidentvalget viste bred enighet blant partiene om at Norge må opprettholde sitt bidrag og ikke foreta noen ensidig uttrekking på tvers av en felles NATO-strategi.

Faremo tegnet et forholdsvis dystert bilde av den militære situasjonen. Talibans krigføring er økende, og ISAF-styrkene er involvert i stadig hardere kamper i sør og øst i Afghanistan. Også norske styrker i det mer oversiktlige nord er i ukentlige trefninger med opprørere.

- Det var antatt at afghanske og amerikanske styrker neste sommer ville være i stand til å ta over noen av de norske oppgavene i Faryab. Det er nå klart at det ikke vil skje, sa Faremo.

Hun slår fast at afghanerne ennå ikke er i stand til å gjøre dette. Amerikanerne er låst i harde kamper i andre deler av landet og kan ikke påta seg mer. Bildet kompliseres av den store usikkerheten som rår rundt det framtidige amerikanske nærværet og om anbefalingen fra ISAF-sjef Stanley McChrystal om 40.000 friske soldater blir godkjent.

- Sikkerhetssituasjonen tilsier at det norske styrkebidraget blir videreført om lag på dagens nivå. Men vi vil løpende diskutere innretningen, sa Faremo. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2