Norsk mat og alkohol dyrest i Europa

Norge har de dyreste matvarene i hele Europa. Melk, ost, egg og kjøtt er de dyreste matvaregruppene, men Norge er også klart dyrest på alkohol og tobakk.

I fjor lå det gjennomsnittlige norske prisnivået på matvarer og alkoholfrie drikkevarer 54 prosent over prisnivået i de 27 EU-landene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sveits og Danmark ligger på andre- og tredjeplass av de dyreste europeiske landene, men har omkring 10 prosent lavere matvarepriser enn de norske. SSBs oversikt viser at det svenske prisnivået er 32 prosent lavere enn i Norge.

Det er varegruppen ost, egg og melk som relativt sett er aller dyrest i Norge, hele 69 prosent over EU-gjennomsnittet. De norske prisene ligger også godt over våre nordiske naboer. Ost-, egg- og melkeprisene i Sverige ligger 47 prosent under de norske, mens prisnivået i Danmark og Finland ligger henholdsvis 32 og 34 prosent lavere enn Norge.

Statistikken viser også at norske kjøttvarer ligger 62 prosent over gjennomsnittlig EU-pris. Mer interessant for norske forbrukere langs grensen er det at de svenske kjøttprisene i fjor var 34 prosent lavere enn i Norge, mens dansk salami og andre danske kjøttvarer lå 19 prosent under våre priser. Men norske kjøttpriser er ikke de høyeste i Europa, og det kan kanskje være en mager trøst at sveitsiske kjøttprodukter er ytterligere 22 prosent høyere enn de norske.

Ikke uventet topper Norge også statistikken over alkoholpriser i fjor, 134 prosent over gjennomsnittlig EU-nivå. Nummer to på lista, Finland, hadde et prisnivå 27 prosent lavere enn det norske, mens Danmark og Sverige hadde prisnivå omkring 40 prosent lavere enn Norge. Enda større forskjell var det mellom Tyskland og Norge. Sammenlignet med de tyske alkoholprisene var det norske nivået nesten 2,5 ganger så høyt, skriver SSB.

Også norske frukt- og grønnsakspriser ligger på Europatoppen, 54 prosent over gjennomsnittlige EU-priser. For brød og kornprodukter lå Danmark og Norge omtrent likt på pristoppen, 46 og 45 prosent over EU-snittet. Sverige lå også her klart lavere. Tysklands prisnivå var for de fleste matvaregruppene klart lavere enn i Norge, noe lavere enn i Danmark og Finland, men høyere enn i Sverige. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2