Norsk fregatt skal lede NATOs kamp mot pirater

Den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» skal være kommandofartøy for NATOs stående maritime styrke i andre halvår i 2013.

Gjennom denne rollen vil fregatten og staben også lede operasjonen Ocean Shield.

– Dermed vil fregatten lede det viktige arbeidet med å bekjempe piratvirksomheten utenfor kysten av Afrikas Horn, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap).

Piratvirksomheten har vært høy i Indiahavet siden 2008. Det har imidlertid blitt noe sikrere de siste par årene, etter at de internasjonale anti-piratstyrkene og skipsfartsnæringen har satt inn offensive tiltak mot piratvirksomheten.

Kostnaden ved å delta i NATOs stående marinestryke er beregnet til rundt 94 millioner kroner. Tilleggsutgiftene til deltakelse som styrkesjef i Ocean Shield er rundt 60 millioner kroner, hvor 45 millioner kroner vil gå på 2013-budsjettet. Utgiftene dekkes innenfor rammene av forsvarsbudsjettet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2