KRAFTIG RENTEHOPP: I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Foto: Terje Bendiksby
KRAFTIG RENTEHOPP: I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent. Foto: Terje Bendiksby

Norges Bank setter opp styringsrenten – varsler ny heving i november

Norges Bank setter opp styringsrenten med 0,5 prosentpoeng.

Norges Bank hever styringsrenten til 2,25 prosentpoeng, og beslutningen var enstemmig.

Selv om de raske rentehevingene har hatt effekt, mener Norges Bank det er behov for ytterligere innstramminger.

Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp allerede i november.

Dette kan bli toppen i vinter

I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent.

Forrige gang Norges Bank justerte rentebanen, ble det lagt til grunn at styringsrenten ville nå et nivå på 3 prosent innen sommeren neste år. Det nye anslaget legger opp til en raskere renteoppgang enn det som var ventet.

Styringsrenten vil økes til rundt 3 prosent i løpet av vinteren, ifølge prognosene til Norges Bank.

Ekspertene mener vi går en tøff tid i møte.

– Nå er det alvor, sier Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, til TV 2 etter rentebeslutningen.

BEKYMRET: Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, er bekymret for hvordan rentehevingene vil ramme privaøkonomien til nordmenn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
BEKYMRET: Thea Olsen, forbrukerøkonom i Danske Bank, er bekymret for hvordan rentehevingene vil ramme privaøkonomien til nordmenn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

En styringsrente på 3 prosentpoeng vil kunne føre til en boliglånsrente på 4,3 prosent i løpet av neste år, ifølge rapporten.

Renteøkningen vil bidra til at boligprisene faller i 2023.

Har effekt

Norges Bank begrunner rentehevingen med at prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar.

– Vi kunne hevet renten mer gradvis, men da hadde vi måttet sette renten opp senere. Det ville økt risikoen for et alvorlig tilbakeslag i økonomien, sier Wolden Bache.

Ifølge Norges Bank er det også noen gode nyheter: Rentehevingene begynner å virke innstrammende på norsk økonomi.

Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover.

HAR EFFEKT: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache mener det er tydelige tegn til at økonomien kjøles ned. Foto: Terje Bendiksby / NTB
HAR EFFEKT: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache mener det er tydelige tegn til at økonomien kjøles ned. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Venter BNP-fall

I den Pengepolitiske rapporten som følger med rentebeslutningen, skriver Norges Bank at det ventes nullvekst i fastlandsøkonomien resten av året.

Forventningene til den økonomiske utviklingen er nedjustert sammenlignet med forrige rapport.

Neste år anslår Norges Bank at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vil falle, før aktiviteten gradvis vil ta seg opp igjen i senere år.

«Fremover venter vi at høyere prisvekst og økte renter demper aktiviteten og bidrar til at husholdningenes konsum faller neste år», skriver de i rapporten.

Norges Bank venter også at arbeidsledigheten vil øke gradvis framover og nå en topp i 2024.

Arbeidsledigheten ventes da å ligge om lag på nivå med tiden like før koronapandemien.

BOLIGPRISFALL: Kraftige rentehevinger vil trolig få konsekvenser for boligprisene. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
BOLIGPRISFALL: Kraftige rentehevinger vil trolig få konsekvenser for boligprisene. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Stor usikkerhet

Konsekvensen av rentehevingen blir at mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp.

– Uventede og raske prisøkninger rammer særlig dem som har lave inntekter og minst å gå på. Å sikre lav og stabil inflasjon er det viktigste vi kan gjøre, sier Wolden Bache.

Norges bank mener at ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

Hvis inflasjonen holder seg seg høy lenger enn Norges bank anslår, kan det bli behov for en høyere rente.

«Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre», vurderer Norges Bank.