Norge produserer mindre gass og olje

Den gjennomsnittlige oljeproduksjonen falt fra juli til august med 300.000 fat, til 1.818.000 fat, opplyser Oljedirektoratet.

Produksjonstallene for august viser at den gjennomsnittlige dagsproduksjonen var 1.818.000 fat olje, NGL og kondensat.

Det er marginalt mindre enn Oljedirektoratets prognose på om lag 2,2 millioner fat, viser oversikten som direktoratet la fram fredag.

Den totale gassproduksjonen var 6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3), en nedgang på 1,5 milliard Sm3 fra juli.

Den totale mengden på 1.818.000 fat væskeproduksjon fordeler seg med 1.603.000 fat olje, 170.000 fat NGL og 45.000 fat kondensat.

En forklaring på den lavere produksjonen i august er at produksjonen på flere felter var stengt i perioder på grunn av planlagt revisjonsstans. Det gjaldt også Kårstø-anlegget.

Foreløpige produksjonstall for september viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på om lag 1.572.000 fat olje, 205.000 fat NGL og kondensat, og totalt 5,7 milliarder Sm3 gass, altså enda lavere enn i august. Oljedirektoratet viser til at planlagt revisjonsstans også førte til stengte felter i perioder i september, og at det også gjaldt Kårstø-anlegget.

De endelige septembertallene vil være klare i november. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2