Norge nekter å følge FN-råd –Jovssets reinflokk skal slaktes

Norge vil ikke avvente FNs konklusjon før det iverksettes tvangsslakting av flokken til reineieren Jovsset Ante Sara fra Kautokeino. – Oppsiktsvekkende, sier jusprofessor.

REINEIER: Jovsset Ante Sara ble i 2013 pålagt å redusere sin reinflokk til 75 dyr.
REINEIER: Jovsset Ante Sara ble i 2013 pålagt å redusere sin reinflokk til 75 dyr.

Da staten i 2013 påla den unge reineieren Jovsset Ante Sara å redusere sin reinflokk til 75 dyr, nektet han. Staten gikk til sak, tapte i ting- og lagmannsretten, men vant i 2017 fram i Høyesterett. Sara ba deretter FNs menneskerettighetskomité om å vurdere saken.Den er fortsatt til behandling der, og komiteen har anmodet Norge om å utsette tvangstiltak til en avgjørelse er tatt. Men Øst-Finnmark tingrett ser ingen grunn til å utsette fullbyrdelse, og har i en kjennelse datert 13.augus

Mer innhold fra TV 2