RAMMET AV FLOM: Pakistan er rammet av en kraftig flom. Norge sender bistand for flere titalls millioner. Foto: Sahid Ali/AFP
RAMMET AV FLOM: Pakistan er rammet av en kraftig flom. Norge sender bistand for flere titalls millioner. Foto: Sahid Ali/AFP

Norge med ny millionstøtte til flomofre

For drøyt en uke siden ble det klart at Norge sender millionstøtte til flomofre i Pakistan. Nå melder UD at Norge skal bidra med ytterligere 55 millioner kroner.

– Norge bidrar med ytterligere 55 millioner kroner for å avhjelpe de store humanitære behovene etter flomkatastrofen i Pakistan, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i en pressemelding fra Utenriksdepartementet (UD) torsdag.

Det totale norske bidraget til flomkatastrofen er nå 80 millioner kroner.

– Disse midlene vil både bidra til å dekke umiddelbare behov for mat hos de mest sårbare og arbeidet med å gjenopprette mer klimatilpasset matproduksjon, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Som følge av den katastrofale flommen i Pakistan kan over 1100 mennesker ha omkommet og over 33 millioner skal være rammet, ifølge FN. Det tilsvarer rundt 15 prosent av landets befolkning.

Monsunregn som har forårsaket flom og jordskred siden juni har også forverret matsituasjonen i landet.

Den 30. august annonserte FN en koordinert humanitær respons for å hjelpe flomofrene i Pakistan. De bad da om støtte på 161 millioner dollar fra FN-landene.