Norge kutter oljeproduksjonen: – Et betydelig kutt

Norge vil kutte oljeproduksjonen med 13,4 prosent i juni og 7,2 prosent i andre halvår. Oljeminister Tina Bru (H) sier regjeringen håper det vil bidra til å stabilisere markedet.

KUTT: Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier beslutningen om å kutte i oljeproduksjonen på norsk sokkel er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
KUTT: Olje- og energiminister Tina Bru (H) sier beslutningen om å kutte i oljeproduksjonen på norsk sokkel er gjort på selvstendig grunnlag og for å sikre norske interesser. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud

I tillegg til oljekuttet vil produksjonsstart på flere felt forsinkes til 2021.

– Grunnen til at vi gjør dette er konsekvensene av koronaviruspandemien. Det er stor ubalanse i markedet. Oljeprisen har falt 70 prosent siden starten av 2020. Vi er i en ekstraordinær situasjon, sier olje- og energiminister Tina Bru (H) til TV 2.

Kuttet i oljeproduksjonen vil bidra til en raskere stabilisering av oljemarkedet enn det markedsmekanismen alene ville sørget for, ifølge Olje- og energidepartementet.

Kuttet er på 250.000 fat daglig i juni og 134.000 fat daglig i andre halvår.

– Betydelig kutt

Koronaviruspandemien har hatt store konsekvenser for den økonomiske aktiviteten og dermed også etterspørselen etter olje.

– Nå er Norge tjent med et mer stabilt marked, og vi har vært tidlig ute og sagt at hvis flere store produksjonsland kutter, så skal vi vurdere det samme. Det har skjedd gjennom avtalen i Opec+. Da startet vi vurderingen vår, og har på selvstendig grunnlag kommet fram til å gjennomføre dette kuttet, sier Bru.

Den totale norske produksjonen i desember 2020 vil samlet være 300 000 fat per dag lavere enn det selskapene har planlagt for.

Reguleringen vil opphøre ved utgangen av året.

– Vi håper og tror at dette vil bidra til en stabilisering av markedet, og at det vil skje fortere og mindre kaotisk enn hvis vi ikke hadde gjort det, sier Bru, som samtidig understreker at det er vanskelig å spå om framtida.

– Dette er et betydelig kutt. Hvilke konsekvenser får dette for Norge og norsk økonomi?

– Dette er et betydelig kutt. Derfor har vi også gjort en grundig vurdering. Dette gjør vi først og fremst for å sikre norsk økonomi og norske arbeidstakere, som er avhengig av en høyere oljepris, sier hun.

Gassfelt unntatt

Kuttet vil bli fordelt rettferdig på enkeltfelt og selskaper og gjennomføres ved at det gis reviderte produksjonstillatelser.

Gassfelt er unntatt for kuttet, så det vil ikke påvirke norsk gassproduksjon eller norsk gasseksport.

Heller ikke grensefelt mot andre land eller felt som er i sen halefase, altså nærmest tømt, vil bli omfattet av kuttet.

Olje- og energidepartementet uttaler at utover i andre halvår i 2020 forventes det en gradvis økning i oljeetterspørselen i verden etter hvert som den økonomiske aktiviteten gjenopptas. Men lav oljepris vil få effekt på oljeproduksjonen i verden globalt fremover.

Den oljen som er dyrest å produsere globalt, som skiferolje og oljesand fra Nord-Amerika, forventes betydelig redusert, uttaler departementet.

– Norsk oljeproduksjon skjer med relativt sett lave produksjonskostnader. Går de globale oljelagrene fulle, vil alle produsentland stå overfor en svært krevende situasjon. Dette kan også påvirke vår ressursforvaltning, melder Olje- og energidepartementet.