GULLSJAKAL: Denne gullsjakalen har blitt observert i Finnmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
GULLSJAKAL: Denne gullsjakalen har blitt observert i Finnmark. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

Norge har fått nytt rovdyr: – Dette er bare starten

Rovdyret gullsjakal har fått fotfeste i Nord-Norge. I fremtiden kan det også komme bison, samt mer ulv og bjørn.

Et firbeint rovdyr, som ligner på en ulv, ble først fanget på et viltkamera i Nord-Norge i 2019.

Det skulle vise seg å være en gullsjakal. Et rovdyr, som størrelsesmessig befinner seg mellom rev og ulv.

Siden 2019 har observasjonene fortsatt, og nå er det bevist at det er to gullsjakaler som har fast tilhold i Norge.

– De individene har vært her i tre år. Det tyder på at de fortsatt vil være her, sier Erik Lund, seniorrådgiver i Miljødirektoratet til TV 2.

– Er det ønskelig?

– Vi har ingenting som tilsier at den er uønsket. Nå er det to individer, og sannsynlig to hanner. Det er ikke usannsynlig at det kommer flere, sier han videre.

Dette er gullsjakal

  • Gullsjakal er en slektning av ulv og tamhund. Utseende er likt ulv, men den er mye mindre.

  • Den har først og fremst vært utbredt i et sørligere område fra Italia i vest til Thailand i øst.

  • De siste årene har det vært flere observasjoner lengre nord, blant annet i Finland.

  • Den er ikke en truet art, og bestanden i Europa ble i 2016 estimert til 70.000.

Dyr og arter som har etablert seg i Norge ved hjelp av mennesker blir ansett som fremmede arter.

Dette gjelder ikke gullsjakalen, fordi den har vandret hit naturlig. Derfor er det ikke lov å skyte eller flytte rovdyret.

GULLSJAKAL: Øverst i bildet kan du se en av de to gullsjakalene. Bildet er tatt i 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet.
GULLSJAKAL: Øverst i bildet kan du se en av de to gullsjakalene. Bildet er tatt i 2020. Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet.

Mer ulv og bjørn

Med klimaendringene kan Norge få flere dyr, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding denne måneden.

– Naturen må i hovedsak få endre seg i takt med naturlige prosesser og også tilpasse seg klimaendringene. Vi bør ikke uten videre gå aktivt gå inn og stoppe endringer i arters utbredelsesområder, sier Ivar Myklebust, avdelingsleder i Miljødirektoratet i pressemeldingen.

Ifølge Jarl Werner Bjerke er dette bare starten. Vi kommer til å se flere arter og dyr i Norge.

Han er seniorforsker på Nina, Norsk institutt for naturforskning.

– I Norge har vinteren skapt begrensninger for overlevelse og reproduksjon av «eksotiske» dyrearter. Siden vinteren allerede er i sterk forandring, kan det føre til økt innvandring og etablering av nye dyrearter i Norge, forklarer Bjerke.

VANDRENDE: Klimaendringene gjør at bison fra Polen kan ende opp i Norge. Foto: Rafal Kowalczyk/ AP
VANDRENDE: Klimaendringene gjør at bison fra Polen kan ende opp i Norge. Foto: Rafal Kowalczyk/ AP

Endringene kan gjøre Norge mer egnet for dyr vi ellers ikke har. Det kan eksempelvis være bison fra Polen og Belarus.

– Flere pattedyr vil vandre nordover, fordi det blir ubehagelig varmt der artene i dag lever, samt at klimaet blir mer egnet i Norge. Det vil være arter som vandrer nordover, som er tilpasset kalde vintre. Vi kan kalle disse dyrene for klimaflyktninger, sier forskeren.

– For eksempel kan europeisk bison føle trang til å vandre nordover. Arten finnes i dag i Polen og Belarus hvor det kan være skikkelig «norsk» vinter, sier han videre.

FORSKER: Jarl Werner Bjerke ved Nina tror dette er bare starten.
FORSKER: Jarl Werner Bjerke ved Nina tror dette er bare starten.

Det kan også komme flere dyr av arter vi allerede har.

– Det kan tankes at sørlige bestander av gaupe, brunbjørn og ulv vil vandre fra sør og nordover inn i Norge. Det er ikke uvanlig med vandringer over grensene, men klimaendringer kan føre til økt grensekryssing, sier han.

Bjerke presiserer at gullsjakalen ikke nødvendigvis har kommet til Norge på grunn av klimaendringer, samtidig som det kan være en medvirkende årsak.

På vandring

Lund i Miljødirektoratet kan ikke garantere at gullsjakalen blir i Norge.

– Den kan vandre tilbake, eller bli så lenge at den dør naturlig. Begge individene har vært på samme området på tredje året. Det taler for at den ikke har store tanker om å flytte på seg, sier Lund i Miljødirektoratet.

Lund sier at de vil følge med på lokale observasjoner, ved hjelp av publikum og meldingene fra Statens naturoppsyn, for å se om gullsjakalen blir i landet.