Norge er verdensmester i sykefravær

Partene i arbeidslivet og regjeringen har forpliktet seg til å redusere sykefraværet med ti prosent. Fasiten sjokkerer.

VERDENSMESTER: Arbeids- og inkluderingsminister
Tonje Brenna besøker pleiemedhjelper Michelle Ingvaldsen (28) og de andre ansatte ved Mariehaven helsehus i Bærum. De gjorde tydelige grep for å få ned sykefraværet. Foto: Gorm Røseth / TV 2
VERDENSMESTER: Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna besøker pleiemedhjelper Michelle Ingvaldsen (28) og de andre ansatte ved Mariehaven helsehus i Bærum. De gjorde tydelige grep for å få ned sykefraværet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Myndighetene og partene i arbeidslivet har mislyktes fullstendig i arbeidet med å redusere sykefraværet i Norge. 

I 2019 inngikk regjeringen, arbeidsgiverne og arbeidstakerorganisasjonene en avtale om å redusere sykefraværet med ti prosent. I år går avtalen ut - og fasit? Sykefraværet har økt med 20 prosent.

– Det er dramatisk, det vi ser nå, sier arbeidslivdirektør i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nina Melsom. 

Da NHO, sammen med de andre partene i arbeidslivet og regjeringen, undertegnet den nåværende avtalen om inkluderende arbeidsliv i desember 2018, var målet å redusere sykefraværet med ti prosent. 

Regjeringen lovet på sin side å ikke innføre innstramninger i sykelønnsordningen i avtaleperioden.

Totalt mislykket avtale

Når avtalen utløper ved utgangen av dette året vil fasit vise at IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv, journ.anm.) er en flopp. 

At sykefraværet har økt, skyldes ikke bare pandemien. Allerede før pandemien lå fraværet langt over nivået ved avtaleinngåelsen. Og tall fra Statistisk Sentralbyrå for siste kvartal 2023 viser et historisk høyt nivå, på 7 prosent. 

Bare under svineinfluensaen og under koronapandemien var fraværet høyere, på henholdsvis 7,2 og 7,3 prosent.

Nå starter samtalene om en ny IA-avtale for de neste fire årene. 

– Situasjonen er svært bekymringsfull. Det høye sykefraværet er et tap for den enkelte arbeidstaker, det er dyrt for bedriftene og for samfunnet, sier Melsom i NHO.

VERDENSMESTER: Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, kaller Norge verdensmester i sykefravær. Og statistikken gir henne rett. Hun kaller situasjonen svært bekymringsfull, og gjør det klart at NHO vil kreve endringer i sykelønnsordningen for inngå en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Foto: Gorm Røseth / TV 2
VERDENSMESTER: Arbeidslivsdirektør i NHO, Nina Melsom, kaller Norge verdensmester i sykefravær. Og statistikken gir henne rett. Hun kaller situasjonen svært bekymringsfull, og gjør det klart at NHO vil kreve endringer i sykelønnsordningen for inngå en ny avtale om inkluderende arbeidsliv. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Hvem er verdensmester i sykefravær?

– Norge er verdensmester i sykefravær, og det er en utvikling vi må klare å snu, sier Melsom. 

Og til forhandlingsbordet vil NHO ha med seg tøffe krav om innstramninger eller andre endringer i sykelønnsordningen.

Melsom viser til et forslag fra den såkalte Sysselsettingskommisjonen, som løftet tanken om at arbeidsgivernes forpliktelser ved sykdom skal slå inn senere i sykdomsperioden, og at kostnadene den første perioden dekkes av arbeidstaker selv eller av det offentlige.

– Vi er villige til å se på alternativer til dagens sykelønnsmodell, sier Melsom til TV 2.

LO avviser endringer

Men i LO avvises ethvert forsøk på innstramninger i sykelønnsordningen. 

– Det kan jeg si er totalt uaktuelt for LO, sier nestleder i LO, Steinar Krogstad. 

Han påpeker at tillit er nøkkelen i det norske arbeidslivet.

– Lønn under sykdom er også tillitsbasert, og tar du det vekk, så tar du også vekk en viktig del av det tillitsbaserte arbeidslivet, sier Krogstad.

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna får den brennhete saken i fanget allerede i sommer, når partene skal forhandle om en eventuell ny avtale.

– De tallene vi ser nå er vi ikke fornøyde med i det hele tatt. 

Statsråden understreker at enkelte deler av arbeidslivet har jobbet godt med å få ned fraværet. Men enkelte sektorer har altfor høyt fravær. 

Og på verstinglisten ligger helsevesenet. 

– I helsesektoren i Norge er det 8000 arbeidstakere som hver eneste dag ikke møter på jobb på grunn av sykdom. Her må vi ta ordentlig tak, sier Brenna.

Og sykefraværet koster. Dersom hver time fravær i helsevesenet koster 400 kroner, vil fraværet i helsesektoren alene innebære et årlig tap på nærmere ti milliarder kroner.

Hvem har skylden?

– Er det en kulturendring på gang? Er det blitt for lukrativt å ta seg fri når man er litt redusert?

– Jeg vil ikke fordele skyld. Her er det mange faktorer som spiller inn. Fysisk og psykisk arbeidsmiljø er viktig. Ansatte møter tøffe krav om effektivisering. For å løse dette må vi mobilisere alle involverte, sier Brenna. 

Hun vil ikke starte arbeidet med å rokke ved sykelønnsordningen. 

– Ingen blir friskere av å bli straffet for sykefravær eller truet med å tape penger. Men vi må diskutere hele bildet. Sykefraværet har vært for høyt for lenge, sier Brenna. 

Ved Mariehaven har de fulgt IA-bransjeprogrammet for sykehjem for å få bukt med fraværet. 

Samtlige arbeidstakergrupper fra renholdere til øverste ledelse har hatt gruppearbeid for å identifisere utfordringer og muligheter. Det har resutert i sju prosentpoeng reduksjon i sykefraværet, fra 20 til 13. 

Men dette er fremdeles nesten dobbelt så høyt sykefravær som gjennomsnittet for alle arbeidsplasser i Norge.

GLEDER SEG: Michelle Ingvaldsen er ufaglært pleiemedarbeider ved Mariehaven helsehus. Hun mener arbeidsmiljøet er blitt mye bedre etter at institusjonen tok tak i sykefraværet. Foto: Gorm Røseth / TV 2
GLEDER SEG: Michelle Ingvaldsen er ufaglært pleiemedarbeider ved Mariehaven helsehus. Hun mener arbeidsmiljøet er blitt mye bedre etter at institusjonen tok tak i sykefraværet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Nå gleder jeg meg til å gå på jobb hver dag, sier pleiemedarbeider Michelle Ingvaldsen. 

Hun har jobbet ved helsehuset i tre og et halvt år, og mener situasjonen er blitt mye bedre etter at staben satte i gang arbeidet for å bedre samhandlingen og arbeidsmiljøet for øvrig. 

– At alle på jobben involveres sammen har vært veldig positivt, og jeg er innstilt på å fortsette, og kanskje utdanne meg videre innen eldreomsorgen, sier Ingvaldsen. 

Nye forhandlinger

I sommer skal arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverne og regjeringen sette i gang med forhandlinger om en ytterligere forlangelse av IA-avtalen.

LO og regjeringen ønsker en ny avtale, men begeistringen i NHO er ikke stor etter det elendige resultatet av inneværende avtale.

– En ny avtale må innebære at vi ser på sykelønnsordningen. Dersom arbeidsgivernes ansvar for sykelønn skyves noe senere ut i sykdomsforløpet, vil dette gi incentiver til alle om at den ansatte kommer tidligere tilbake på jobb. Og det bør være et mål. Sykefravær er skadelig for den enkelte, det er dyrt for bedriftene og et tap for hele samfunnet, sier NHO-direktør Melsom.