ny rapport:

Nordmenns rekordgjeld truer norsk økonomi

Høy gjeld og høye eiendomspriser utgjør en betydelig risiko for den økonomiske og finansielle stabiliteten i Norge. Det slås fast i en rapport fra Finanstilsynet.

GJELD: Norske husholdningers gjeld har aldri vært høyere. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
GJELD: Norske husholdningers gjeld har aldri vært høyere. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Gjeldsveksten blant husholdningene har i flere år vært høyere enn inntektsveksten. Det har ført til at gjeldsbelastningen, målt ved forholdet mellom gjeld og disponibel inntekt, er høyere enn noen gang.Mange husholdninger har høy gjeldsbelastning og små finansielle buffere.- En stor andel av husholdningene er sårbare for inntektsbortfall og renteøkning. Den høye gjeldsbelastningen innebærer at selv en moderat renteoppgang vil føre til betydelig høyere rentebelastning, sier finan