FRYKTER ØKNING: 2022 var et toppår for ubetalte inkassovarsler i flere norske politidistrikt. Enda flere kan få problemer i 2023, tror namsfogd og inkassobransjen. Foto: Frode Hoff / TV 2
FRYKTER ØKNING: 2022 var et toppår for ubetalte inkassovarsler i flere norske politidistrikt. Enda flere kan få problemer i 2023, tror namsfogd og inkassobransjen. Foto: Frode Hoff / TV 2

Nordmenn sliter med å betale for seg: – Det er forbundet med skam

Aldri før har flere nordmenn slitt med å betale inkassokravene sine. Og nå er inkassobyråene bekymret for ny gruppe.

Det siste året har prisene på mat, strøm, drivstoff og annet steget drastisk, samtidig som at renten har blitt hevet flere ganger.

Nå forteller landets politidistrikt at folk sliter mer enn før med å betale regningene sine.

Når nordmenn ikke klarer å betale sine inkassokrav, må nemlig pengene innhentes av namsfogden, ved det som heter utleggsforretning.

Enten ved å ta pant i personens eiendom, eller ved å få arbeidsgiver til å trekke av personens lønn.

– Flere sliter med vanlige regninger

2022 var et toppår i flere politidistrikter for mottatte utleggsbegjæringer.

Drøyt 10.500 flere utleggsbegjæringer ble registrert på landsbasis, sammenlignet med forrige normalår. Økningen fra 2021 var på 60.000.

– Det er bekymringsfullt at flere sliter med å betale sine boutgifter. Vi har merket en økning av «nye» brukere, og at flere og flere sliter med å betale de vanlige regningene, som husleie, strøm og drivstoff, sier namsfogd i Agder politidistrikt, Anita Andrå Andersen.

BEKYMRET: Namsfogd i Agder politidistrikt, Anita Andrå Andersen, ser en økende tendens til at folk flest havner i økonomiske problemer. Foto: Agder politidistrikt
BEKYMRET: Namsfogd i Agder politidistrikt, Anita Andrå Andersen, ser en økende tendens til at folk flest havner i økonomiske problemer. Foto: Agder politidistrikt

Andersen tror 2023 vil vise en enda større økning i saker, grunnet de stadig økende utgiftene, samt etterslep fra pandemien.

Allerede viser inkassotall for de siste tre månedene at stadig flere nordmenn nå sliter med å betale billånet.

Hun forteller om fortvilelse blant innbyggerne som ikke klarer å betale regningene sine.

– Det er forbundet med skam å ikke klare sine forpliktelser. Nå har vi vært i kontakt med flere skyldnere som har sin første sak hos namsfogden. De trenger veiledning og hjelp til å forstå hvordan de skal forholde seg til regelverket, som er komplekst.

DYRERE: Utgiftene har steget for mange det siste året. Flere sliter med å betale regningene. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
DYRERE: Utgiftene har steget for mange det siste året. Flere sliter med å betale regningene. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Bratt økning i saker

TV 2 har fått tall for antall utleggsbegjæringer fra alle av landets politidistrikt de siste årene.

Samtlige viser tydelige økninger det siste året av nordmenn som ikke klarer betale for seg i tide. Over halvparten har steget siden normalåret 2019.

Selv om namsfogdene kobler deler av oppgangen med en midlertidig nedgang under pandemien, virker det tydelig at folk har fått svakere betalingsevne det siste året.

– Sterk prisvekst og generelt høyere levekostnader rammer innbyggerne i økende grad, og det er bekymringsfullt. Vi er særskilt oppmerksomme på veiledning av unge skyldnere, som har sin første sak hos namsfogden, sier Ingunn Fløtre Laupstad, namsfogd i Innlandet.

Bekymret for de unge

Nettopp tendensen til at yngre havner i gjeldskrise, er noe også inkassobyråene i økende grad ser.

Landets største inkassoselskap Kredinor forteller at kun de yngste betalerne økte på statistikken for utleggsbegjæringer under pandemien.

– Vi har sett en økning over tid blant aldersgruppen 18-25 år. Det store flertallet av unge benytter ikke kreditt, men det har likevel blitt flere unge som har utfordringer med å betale regninger, forteller leder for kredittatferd, Magnus Solstad.

INKASSO: Stadig flere unge har vanskeligheter med å betale for seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2
INKASSO: Stadig flere unge har vanskeligheter med å betale for seg. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Spesielt gruppen unge som kjøper eller leier bolig, havner nå mer enn tidligere i økonomisk uføre.

– Da tilkommer gjerne en del faste kostnader som kan bli krevende å håndtere, da man samtidig er i starten av yrkeskarrieren, og har lav inntekt.

– Flere vil få problemer

I likhet med namsfogden, forventer nå kredittselskapet at enda flere vil få inkassokrav i 2023.

– Da legger vi til grunn fortsatt høy prisvekst, samt at renten blir hevet på Norges Banks rentemøte i mars, sier Solstad.

Morten Trasti, sjefanalytiker i Intrum Skandinavia, sier den lave arbeidsledigheten har hindret at inkassokravene løper løpsk.

At mange nordmenn nå har sett seg nødt til å bruke sparemidlene sine for å holde pengebruken ved like, kan få folk i økonomisk uføre i løpet av året.

ØKENDE: Flere vil få betalingsproblemer i løpet av 2023, tror Morten Trasti i inkassoselskapet Intrum. Foto: Intrum
ØKENDE: Flere vil få betalingsproblemer i løpet av 2023, tror Morten Trasti i inkassoselskapet Intrum. Foto: Intrum

– Smerteterskelen vil nok variere mye, men dersom kostnadene skulle fortsette å løpe fra inntektene, vil flere få betalingsproblemer i løpet av 2023.