Nordmenn i Afghanistan kan straffes i Norge

Norske borgere som har deltatt i kamper mot den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan, kan pågripes og stilles til ansvar i Norge.

Generaladvokat Arne Willy Dahl slår fast at nordmenn begår en ulovlig handling ved å delta i krig med opprørere, skriver Aftenposten.

– De representerer ingen stat, og da nyter de ikke godt av den sedvanerettslige straffefrihetsgrunn for lovlig krigshandling. Det er med andre ord ulovlige handlinger, sier Dahl.

Dahl er som generaladvokat del av påtalemyndigheten i Norge og leder for den militære påtalemyndighet, med hovedansvar for militære straffe- og disiplinærsaker.

Aftenposten skrev onsdag at flere norske borgere deltar i kamper mot den internasjonale sikkerhetsstyrken i Afghanistan.

– Etterretningstjenesten kan bekrefte at den gjennom en periode på flere år har fulgt med på nordmenn som reiser til Afghanistan og Pakistan for deltakelse i væpnet kamp eller terrorrelatert trening. Det dreier seg om noen meget få tilfeller, sa generalløytnant Kjell Grandhagen, sjefen for Etterretningstjenesten i Forsvaret. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2