Klima:

Nordmenn er mer skeptiske til klimaendringene enn andre land

En undersøkelse­ gjort av faktisk.no viser at hver fjerde nordmann mener den globale oppvarmingen er naturlig, og ikke menneskeskapt.

EKSTREMVÆR: Klimaforsker Helene Muri, forteller at klimaendringer forsterker naturlig ekstremvær. Foto: Berit Roald / Scanpix
EKSTREMVÆR: Klimaforsker Helene Muri, forteller at klimaendringer forsterker naturlig ekstremvær. Foto: Berit Roald / Scanpix

Til tross for at temperaturene stiger, og forskere over hele verden enes om at dette er menneskeskapt, er det mange nordmenn som ikke vil si seg helt enige.

Blant de seks landene i undersøkelsen, var Norge det landet hvor færrest trodde klimaendringene hovedsakelig kom som følge av oss mennesker.

Tallene viser at så mye som hver fjerde nordmann mener den globale oppvarmingen først og fremst er naturlig.

Klimaforsker ved NTNU, Helene Muri, forteller at hun synes det er trist at såpass mange mener dette.

MENNESKESKAPT: Helene Muri forteller at det ikke er noen tvil om at klimaendringene skyldes oss mennesker. Foto: Titt Melhus
MENNESKESKAPT: Helene Muri forteller at det ikke er noen tvil om at klimaendringene skyldes oss mennesker. Foto: Titt Melhus

– Det er ingen tvil om at klimaendringene er menneskeskapte. Forskerne har gjort en god jobb, men folk bestemmer selv hva de tror. Vi har harde fakta å slå i bordet med, sier Muri til TV 2.

Frp-velgere i toppen

I artikkelen kommer det fram at over halvparten av de som stemmer på Fremskrittspartiet, ikke tror mennesker har hele skylden i klimaendringene.

Partiet med nest flest klimaskeptiske velgere er Senterpartiet, etterfulgt av Høyre og Kristelig Folkeparti.

Tallene viser også at de som mener klimaendringene først og fremst er naturlige, ofte er født før 1990.

Det er også flere i spredtbygde strøk enn i storbyene som mener at klimaendringene først og fremst er naturlige.

Dessuten viser tallene at de med høyere utdanning i større grad mener klimaendringene er et resultat av menneskelig aktivitet enn de som ikke har høyere utdanning.

Demografien overrasker ikke Muri. Når hun forteller om jobben sin til folk er det nemlig enn viss type som reagerer negativt.

– Det er stort sett pensjonerte menn fra petroleumsbransjen, og folk uten høyere utdanning.

Argumentene til klimaskeptikerne

Faktisk.no har sammen med OsloMet gått igjennom artikler i norske medier, blant annet Derimot.no og Document.no, for å se hva som er argumentene for at klimaendringene er naturlig skapt.

I disse artiklene skal det ha blitt argumentert for at sammenhengen mellom klima og CO₂ aldri er blitt bevist. Dermed kan ikke vi mennesker være ansvarlige, ifølge artiklene.

Dessuten skal argumentene ha pekt på at økt andel CO₂ er bra for planeten, og at dette vil bidra til en grønnere klode, da dette er næring for plantene.

I tillegg til disse opplyser forskningsartikkelen at flere argumenter skal være at sola styrer klimaet, at vi er på vei inn i en ny mini-istid, og at klimaet alltid har endret seg.

Muri forteller at disse argumentene ikke holder mål.

– Det er naturlige variasjoner i klima, men vi ser at mange av disse både blir forsterket og skjer oftere som følge av endringer i klimaet.