RUSSEFEIRING: Enkelte elever bruker fire år på å jakte på et sete på russebussen. Foto: Beate Oma Dahle
RUSSEFEIRING: Enkelte elever bruker fire år på å jakte på et sete på russebussen. Foto: Beate Oma Dahle
Jakten på et russebussete:

– Noen forventer at du bruker kokain

NORSKE TILSTANDER: Jakten på et sete på russebussen starter allerede på ungdomsskolen. – Vi opplever utestengelse i russetiden som et veldig, veldig stort problem, forteller russepresident.

– Enkelte elever sitter på do og spiser matpakken sin fordi de ikke tør å gå i kantina. Sånn kan vi ikke ha det!

Skoledirektør i Oslo, Marte Gerhardsen, vil ha et oppgjør med russekulturen. Hun mener russefeiringen på enkelte skoler har fått mer plass nå enn tidligere.

– Elever opplever prosessene med å velge ut hvem som får være med på busser og konsepter som mer brutal.

– Koronaeffekt

Gerhardsen tror russetiden i noen tilfeller gir elevene en ramme som kan forsterker utestenging, mobbing og sosialt press.

– Enkelte elever opplever å være utestengt og ekskludert gjennom hele tida på videregående skole, sier hun.

RUSSEFESTIVAL: Skoledirektør i Oslo vil gi russen en felles arena til å samles på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
RUSSEFESTIVAL: Skoledirektør i Oslo vil gi russen en felles arena til å samles på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Skolene mener å se at hjemmeskole og undervisning i mindre grupper under pandemien har gjort noe med de sosiale evnene til elevene.

– Elevene har vent seg til å være sammen i kohorter hvor bare noen får være med. Dette ser vi på alle trinn, og særlig i førsteklasse på videregående, forteller skoledirektøren.

Tall fra elevundersøkelsen viser at andelen elever som opplever mobbing øker både på 10. trinn og i første klasse på videregående.

Kampen om å få plass på en russebuss starter mye tidligere enn før. For noen allerede i åttende eller niendeklasse.

– Russegruppene etableres fra ungdomsskolen, eller første året på videregående, og preger hele skoletiden, forteller Gerhardsen

Forventinger om rusbruk

I førsteklasse begynner de etablerte russegruppene og velge ut hvilke elever som får være med på bussene. Plassene er som bussetene begrenset.

– Vi kjenner ikke kriteriene elevene bruker, men det kan handle om hvor «morsom» du er på fest eller om du anses som «kul» nok.

Det forteller rektor på Nesbru videregående skole i Asker, Brynhild Idland.

Vektere opplever økning i kokainbruk

I dette kan det også ligge forventinger til rusbruk.

– Vi er bekymret for bruken av illegale rusmidler, spesielt kokain og MDMA.

– Det er et problem i ungdomsmiljøet generelt, men det starter ofte i forbindelse med russebussgjengen i første eller andreklasse.

– Det kan være forventninger om den type rusbruk for at du skal få være med på en buss, sier hun.

Idland peker på at rusbruken starter tidligere og er mer tilgjengelig nå enn for fem år siden.

– Før måtte de ned på Grønland for å kjøpe noe. Det likte de ikke. Nå kan de nesten få rusmidlene levert på døra. Det er veldig mye mer tilgjengelig.

RUSER SEG: Mange elevers første opplevelse med Kokain og MDMA skjer med russegjengen, forteller Idland Foto: Tom Rune Orset / TV 2
RUSER SEG: Mange elevers første opplevelse med Kokain og MDMA skjer med russegjengen, forteller Idland Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Når kjernen i en bussgjeng inviterer til fest, opplever mange elever et stort press.

– Selv om bussgjengen ikke nødvendigvis ser det sånn, opplever mange elever det som en audition. De føler at de er på kontinuerlig prøve gjennom skoleåret, forteller den erfarne rektoren.

Slutt på invitasjonene

Elevene har for vane å holde seg til bussen, også i sosiale sammenhenger som ikke har med russetiden å gjøre.

Med en unaturlig stor gjeng på mellom 25-28 elever er det ofte ikke plass til de som ikke er med på bussen. Heller ikke rundt kantinebordet.

SOSIALT: Russebussene kan være avgjørende for det sosiale livet til elevene gjennom hele videregående Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB
SOSIALT: Russebussene kan være avgjørende for det sosiale livet til elevene gjennom hele videregående Foto: Stian Lysberg Solum/ NTB

– Elever forteller oss at de hadde masse venner og var invitert i både bursdager og på fester på ungdomskolen. Når de begynner på videregående, er det plutselig helt slutt på invitasjonene. Enten fordi de valgte å ikke være med på en russebuss, eller fordi de ikke fikk være med.

Selv om langt fra alle elevene er på russebusser, tar dramatikken rundt disse uforholdsmessig mye plass, mener rektoren.

– Det oppleves som veldig sårt for de elevene som blir utestengt. Når de ikke har det bra på skolen, blir læringen dårligere.

– Et ekskluderende konsept

Det er ikke bare i Oslo og Viken at russetiden er vanskelig for mange.

– Vi opplever utestengelse i russetiden som et veldig, veldig stort problem, forteller Noah Allerød.

RUSSEPRESIDENT: I Sandefjord var det første russestyret pratet om inkludering. Foto: Privat
RUSSEPRESIDENT: I Sandefjord var det første russestyret pratet om inkludering. Foto: Privat

Allerød er russepresident ved Norges største videregående skole i Sandefjord. Han forteller at inkludering er det første de diskuterte i russestyret.

– Vi må ikke glemme at russetiden handler om å feire 13 års skolegang med våre beste venner og klassekamerater. Mye av nøkkelen for å løse problemene med utestengelse og sørge for at alle blir inkludert, er at alle skal ha tilbud og et sted å gå til.

I Trondheim har ikke russen busser. Likevel er de ikke fritatt fra utestengelse.

EKSKLUDERENDE: Russepresidenten i Trondheim tror mange gruer seg til pengebruken
EKSKLUDERENDE: Russepresidenten i Trondheim tror mange gruer seg til pengebruken

– Man kan si at russetiden er et ekskluderende konsept, sier Julie Nicolaisen som er russepresident ved Thora Storm VGS i Trondheim.

Hun tror mange gruer seg til russetiden og de økonomiske kravene det ofte medfører.

Begge russepresidentene peker på at russen trenger felles og gratis områder som er store nok til at alle kan inkluderes.

Russefestival

Nettopp det håper Gerhardsen å kunne gi Oslorussen. Hun tar til orde for en felles gratis avgangsmarkering.

– Ungdommene våre ønsker seg et gratis sted hvor de kan være sammen og kjenne at de er en del av et fellesskap.

– De fortjener å feire 13 års skolegang. Vi unner dem en skikkelig fin russefeiring, som er åpen og inkluderende for alle, sier skoledirektøren i Oslo.

AUDITION: Mange opplever at de er på kontinuerlig audition for russebussene. Foto: NTB/Kyrre Lien
AUDITION: Mange opplever at de er på kontinuerlig audition for russebussene. Foto: NTB/Kyrre Lien

Programmet Norske tilstander får du på TV 2 Nyheter hver torsdag kl. 17.30 og på TV 2 play når som helst.