NOAS fikk million-kontrakt for å få folk til å returnere – fem reiste

Staten bruker store summer for å få asylsøkere som ikke har krav på opphold i Norge til å reise frivillig hjem, til tross for at erfaring viser at metodene ikke har noen direkte effekt.

NOAS inngikk i 2017 og 2018 to kontrakter med UDI om å tilby personer uten lovlig opphold utenfor asylmottak «realitetsorienterende samtaler», også kalt «veiledningssamtaler», om «assistert retur» til hjemlandet.Det går fram av dokumenter mellom UDI og NOAS, som TV 2 har fått innsyn i.Nærmere 150 asylsøkere som hovedsaklig kom til NOAS med et håp om å få rettshjelp til å få bli i Norge, fikk i stedet veiledning om frivillig