Nesten 8000 meldinger om alvorlige bivirkninger etter koronavaksinen

For første gang på nesten fem måneder publiserer Statens Legemiddelverk en rapport om meldte bivirkninger etter koronavaksine.

BIVIRKNINGER: Statens legemiddelverk følger med på mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, som nordmenn melder inn. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
BIVIRKNINGER: Statens legemiddelverk følger med på mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon, som nordmenn melder inn. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

27. desember 2020 ble den aller første dosen med koronavaksine satt i Norge. Siden er det satt over 12 millioner doser.

Alle som har opplevd symptomer, sykdom eller dødsfall i etterkant av vaksinasjon har blitt bedt om å melde inn dette til Legemiddelverket.

I en fersk rapport skriver de at de har mottatt 61.847 meldinger om mistenkte bivirkninger etter koronavaksinasjon. Det er en økning på 923 siden forrige bivirkningsrapport, som kom i slutten av november.

Av meldingene er 7818 hendelser klassifiseres som alvorlige, som er en økning på 445 meldinger.

274 dødsfall

Sykehusinnleggelse er den vanligste årsaken til at en hendelse klassifiseres som alvorlig. Dette gjelder 40 prosent av de alvorlige meldingene, ifølge Legemiddelverket.

I tillegg har de mottatt 274 meldinger om dødsfall. De fleste dødsfallene har vært hos eldre og sykehjemsbeboere.

Til alle som opplever langvarige bivirkninger de mistenker kan knyttes til koronavaksinasjon, har Legemiddelverket en oppfordring.

– De som opplever langvarige plager etter vaksinering, bør kontakte fastlegen for å få helsehjelp og en vurdering av mulige årsaker, sier overlege Ingrid Aas i en pressemelding.

OVERLEGE: Ingrid Aass i Statens Legemiddelverk. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
OVERLEGE: Ingrid Aass i Statens Legemiddelverk. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Dersom det er mistanke om bivirkning, mener Aas at leger bidra til god bivirkningsovervåking ved å gi fyldige og presise beskrivelser i meldingene.

711 meldinger som omhandler barn

Til nå har det blitt satt 484.629 doser på barn og unge fra 12 til 17 år.

– Vi følger nøye med og er spesielt oppmerksomme dersom det meldes om alvorlige hendelser etter vaksinering i denne aldersgruppen, skriver Legemiddelverket.

I perioden fra desember 2020 til nå, har de behandlet 711 bivirkningsmeldinger i aldersgruppen fra 12 til 17 år. Av disse er 102 klassifisert som alvorlige.

Cirka 80 prosent av bivirkningsmeldingene i denne aldersgruppen er fra jenter. Flere meldinger gjelder menstruasjonsforstyrrelser.

MENSFORSTYRRELSER: Statens Legemiddelverk har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine. Foto: Tommy Storhaug / TV 2
MENSFORSTYRRELSER: Statens Legemiddelverk har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

I tillegg har det blitt satt 6398 doser på barn i aldersgruppen 5 til 11 år, og 15 doser på barn fra 6 måneder til og med 4 år.

Totalt har Legemiddelverket fått 25 meldinger om mistenkte bivirkninger fra disse aldersgruppene.

Utmattelse og hodepine

Blant plagene som er rapportert etter vaksinene, er utmattelse og hodepine.

Legemiddelverket har behandlet 39 meldinger om mistenkte bivirkninger som gjelder langvarig utmattelse og 364 meldinger om vedvarende hodepine.

– Det er så langt heller ikke fastslått noen årsakssammenheng mellom vaksinasjon og langvarig plager, som utmattelse eller hodepine, står det i rapporten.

Statens legemiddelvel definerer langvarige utmattelse som plager som har vedvart i tre måneder. For utmattelse gjelder et halvt år.

– Vi undersøker dette nærmere for å se om det er økt risiko for slike plager etter vaksinering mot covid-19.

Nevrologisk og muskelsmerter

Bivirkningsmeldingene i rapporten kommer fra pasienter, helsepersonell og produsenter.

Alle meldinger telles med, uavhengig av om den meldte hendelsen antas å ha sammenheng med vaksinasjon eller ikke.

Ifølge rapporten er generelle symptomer og reaksjoner på administrasjonsstedet den vanligste typen meldte bivirkninger.

I tillegg er nevrologiske symptomer, muskelskjelettsymptomer og symptomer knyttet til mage og tarm vanlig.

– Kraftige blødningsforstyrrelser

TV 2 har tidligere kartlagt over 200 kvinner som opplevde mensforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksinen.

Symptomer relatert til kjønnsorganene og bryst er også blant de vanligste typene av mistenkte bivirkninger som er meldt inn til Legemiddelverket.

De har mottatt 37.133 slike meldinger.

FHI har konkludert med at det er en sammenheng mellom mensforstyrelser og koronavaksinen.

FORSKER: Lill-Iren Schou Trogstad er prosjektleder ved FHI, og forsker på sammenhengen mellom koronavaksinene og menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
FORSKER: Lill-Iren Schou Trogstad er prosjektleder ved FHI, og forsker på sammenhengen mellom koronavaksinene og menstruasjonsforstyrrelser. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Risikoen for å få kraftige blødningsforstyrrelser er nesten doblet etter vaksinen, så det er mange kvinner som har erfart at noe har endret seg, sa lege Lill-Iren Schou Trogstad i FHI til TV 2.