Ny storkontroll:

Nesten 7 av 10 solstudioer bryter loven

En ny kontroll viser at mange solstudioer bryter strålevernforskriften. Sondre (24) mener studioene er for dårlige på å informere om helserisiko.

DIGGER SOL: Sondre er inne i sitt åttende år som solarium-nyter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
DIGGER SOL: Sondre er inne i sitt åttende år som solarium-nyter. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Sondre Kyoo Næss (24) har tatt solarium regelmessig siden han var 16 år gammel.

KRONE-SOL: Næss er klar for en solariums-økt. Da må han ut med 10 kroner per minutt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
KRONE-SOL: Næss er klar for en solariums-økt. Da må han ut med 10 kroner per minutt. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Jeg bruker mye sol, og mye penger på det. Jeg føler meg mer opplagt hvis jeg får nok sol nå på vinteren, sier han.

Mange lovbrudd

Næss er ikke alene.

Totalt finnes det omtrent 900 solstudioer rundt i landet vårt.

POPULÆRT:Sondre liker å ta sol, spesielt på vinteren, Da gjør mange andre nordmenn også. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
Sondre Kyoo Næss er fitness-utøver og tar mye solarium. Han er klar over farene for bl.a. hudkreft, men ønsker mer fokus rundt problemet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
Sondre Kyoo Næss er fitness-utøver og tar mye solarium. Han er klar over farene for bl.a. hudkreft, men ønsker mer fokus rundt problemet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
Sondre Kyoo Næss er fitness-utøver og tar mye solarium. Han er klar over farene for bl.a. hudkreft, men ønsker mer fokus rundt problemet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
POPULÆRT: Sondre liker å ta sol, spesielt på vinteren. Det gjør mange andre nordmenn også. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Nå har Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) gjennomført en stor tilsynskampanje rettet mot solstudioer i Norge.

Da fant de ut at 65 prosent av solstudioene brøt med ett eller flere av kravene i strålevernforskriften som ble sjekket.

Dette er kravene som ble sjekket:

  • Alderskontroll (Aldersgrensen for solarium er 18 år)
  • Informasjon til kunde
  • Advarselsplakat
  • Bestått kunnskapsprøve

265 studioer ble kontrollert.

– Bortimot 7 av 10 solstudioer har minst ett avvik. Jeg hadde håpet det skulle vært bedre når det ikke er så lenge siden sist tilsyn, sier fagdirektør for optisk stråling i DSA, Lill Tove Nilsen.

KREVER FORBEDRING: Fagdirektør Lill Tove Nilsen i DSA sier alderskontroll-systemene har mye forbedringspotensial. Foto: DSA
KREVER FORBEDRING: Fagdirektør Lill Tove Nilsen i DSA sier alderskontroll-systemene har mye forbedringspotensial. Foto: DSA

– Vi er dessverre ikke overrasket over at det fortsatt er mye avvik, legger hun til.

Nilsen mener det også er store mørketall, og at problemet er større i virkeligheten.

– Ikke bra nok

Direktoratet ser imidlertid forbedring når de sammenligner med forrige store tilsynskampanje, som var i 2017.

Den gangen var andelen virksomheter som hadde avvik større – med 71 prosent.

– Det er mest forbedring når det kommer til alderskontroll-system, men systemene er fortsatt ikke bra nok. Det er fortsatt for lett for personer under 18 år å få tilgang, sier Nilsen.

GAMMEL NOK?: Ungdommer under 18 får for enkelt tilgang til solarium, mener Nilsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
GAMMEL NOK?: Ungdommer under 18 får for enkelt tilgang til solarium, mener Nilsen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

De fleste solstudioer er helt eller delvis ubetjent. Det betyr at man som regel får adgang via elektroniske tjenester.

– At alderskontroll-systemene virker etter hensikten er viktig, fordi vi ser at hudkreftrisikoen er størst når bruk av solarium starter i ung alder.

– Hvordan kan disse systemene forbedres?

– Man kan skjerpe inn hva som skal til for å få tilgang, for eksempel at ID-porten må brukes hver gang man skal kjøpe solingstid – ikke bare den første gangen man registrerer seg, eller at man har fysisk betjening.

Hun sier de må jobbe videre for å komme frem til hva som er mest effektivt for å hindre tilgang for de under 18 år.

I en rapport fra februar slo Kreftregisteret fast at over 1000 krefttilfeller årlig kunne vært forhindret, dersom man hadde unngått å bruke solarium.

UV-STRÅLER: Solarium står for 1000 hudkrefttilfeller hvert år, ifølge Kreftforeningen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
UV-STRÅLER: Solarium står for 1000 hudkrefttilfeller hvert år, ifølge Kreftforeningen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Vi vet at UV-stråling fra sol og solarium fører til nesten 3000 tilfeller av hudkreft i Norge hvert år, og her står solarium alene for over 1000 tilfeller. Solarium er helt unødvendig, og en kreftrisiko du enkelt kan velge bort, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

KRITISK: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen har ikke noe til overs for solstudioer. Foto: Jorunn Valle Nilsen.
KRITISK: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen har ikke noe til overs for solstudioer. Foto: Jorunn Valle Nilsen.

Hun mener kontrollen gjort av DSA er viktig.

– Nok en gang tegnes det et bilde av en useriøs bransje som selger et kreftfremkallende produkt. Dette understreker behovet for strengere regulering, bedre tilsyn – og konsekvenser for dem som bryter regelverket, sier Ross.

– Problematisk

Sondre Kyoo Næss har inntrykk av at mange norske solstudioer ikke er så opptatt av å informere om helserisiko knyttet til solarium.

– Det er ofte veldig dårlig informert om. Personlig syns jeg dette er ganske problematisk, sier han.

FOKUS: Sondre Kyoo Næss klar over farene for bl.a. hudkreft, men ønsker mer fokus rundt problemet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FOKUS: Sondre Kyoo Næss klar over farene for bl.a. hudkreft, men ønsker mer fokus rundt problemet. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

24-åringen forteller at han selv er klar over helserisikoen knyttet til solarium.

Det var han ikke som tenåring. Derfor mener han særlig de unge trenger god informasjon.

– Da tok jeg sol annenhver dag. Som ung er man mer fryktløs. Man tenker at man eier verden, og at det ikke finnes konsekvenser, sier Næss.

Nilsen i DSA understreker at dette tross alt har blitt bedre siden 2017.

– Informasjon til kundene om faregraden har også blitt bedre. Vi ser med andre ord at tilsyn gir resultater.

FRYKTLØS: Næss tok mer sol da han var yngre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2
FRYKTLØS: Næss tok mer sol da han var yngre. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Alle som driver et solstudio må også bestå en kunnskapsprøve.

På dette feltet ser imidlertid ikke DSA noen særlig forbedring.