Stor TV 2-kartlegging:

Nesten 3000 pasienter i kø – sjekk din kommune

I Norge har alle rett på en trygg og verdig alderdom. Nå er denne garantien mer utfordret enn noen gang, advarer eksperter.

VENTER: Mens noen eldre venter i månedsvis på en ledig sykehjemsplass, må andre vente i flere år. Foto: Erik Edland / TV 2
VENTER: Mens noen eldre venter i månedsvis på en ledig sykehjemsplass, må andre vente i flere år. Foto: Erik Edland / TV 2

TV 2 har de siste månedene undersøkt hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge.

Funnene sjokkerer ekspertene.

I mai stod 2998 personer på venteliste til sykehjemsplass eller døgnbemannet omsorgsbolig. Det viser en omfattende kartlegging TV 2 har gjennomført i alle norske kommuner.

– Dette er et bekymringsfullt høyt tall, som viser en alvorlig situasjon, sier eldreforsker og overlege Bjørn Lichtwarck ved Sykehuset Innlandet.

TRAGISK: Eldreforsker Bjørn Lichtwarck mener det er tragisk at så mange mennesker blir satt på en venteliste fordi det ikke er ledig plass. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2
TRAGISK: Eldreforsker Bjørn Lichtwarck mener det er tragisk at så mange mennesker blir satt på en venteliste fordi det ikke er ledig plass. Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Kartet nedenfor viser hvor mange som ventet i din kommune, eller i nabokommunen.

Det gir et situasjonsbilde av hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge – og det gir deg oversikten myndighetene ikke har.

Trykk på «åpne kartvisning» for å søke på din kommune.

Kommuner som har tegnet * i kartet, har felles venteliste for flere boformer. Kommuner som har tegnet – i kartet, har ikke dette tilbudet.

Har din kommune lengre ventelister enn hva de oppgir?

Da vil vi gjerne høre fra deg. Ta kontakt med TV 2s helseredaksjon på helse@tv2.no.

Venter i årevis

Alle personer som får ja på sin søknad om sykehjemsplass, får det fordi de ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv.

Derfor bør det også være et mål at kommunene gir disse en plass så raskt som mulig. Det er imidlertid langt fra realiteten.

UTBREDT: Langt over halvparten av norske kommuner har én eller flere på venteliste. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
UTBREDT: Langt over halvparten av norske kommuner har én eller flere på venteliste. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2s kartlegging viser at noen hadde ventet i månedsvis på en ledig plass, mens andre hadde ventet i flere år.

– Har man blitt vurdert til å trenge en sykehjemsplass, er det fordi man trenger det i dag. Ikke om en uke, ikke om tre måneder eller årevis. Det er for mange på venteliste og de venter for lenge, sier Jannicke Bruvik i Pasient- og brukerombudet.

Å bli værende hjemme i påvente av plass, øker risikoen for underernæring, uro, angst og depresjon, mener Lichtwarck.

– At disse menneskene må leve med redusert livskvalitet og den store graden av usikkerhet, bør vi ikke si oss kjent med i et samfunn som vil ta vare på de skrøpeligste, sier forskeren.

LANGVARIG: I gjennomsnitt har søkerene som har stått lengst på venteliste ventet i 65 dager, men det er store variasjoner. Én søker har også ventet i over tre år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2
LANGVARIG: I gjennomsnitt har søkerene som har stått lengst på venteliste ventet i 65 dager, men det er store variasjoner. Én søker har også ventet i over tre år. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Har ikke oversikt

Tidligere har myndighetene selv hentet inn tall på hvor mange som står på venteliste. I fjor sommer ble arbeidet avsluttet.

Siden den gang er det ingen som har hatt en fullstendig oversikt over hvor mange som venter på en plass med heldøgns omsorg.

TV 2s undersøkelse fra mai viser at:

1238 ventet på langtidsopphold

1166 ventet på døgnbemannet omsorgsbolig

594 personer ventet på korttidsopphold

– Dette er bekymringsfullt. Hovedutfordringen er at vi ikke får gitt syke eldre den helsehjelpen de har behov for, og det kan vi ikke være fornøyd med, sier dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson ved fakultet for helse- og sosialvitenskap på Universitetet i Sør-Norge.

REAGERER: Dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson reagerer kraftig på at det er så lange ventelister i Norge. Foto: Erik Edland / TV 2
REAGERER: Dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson reagerer kraftig på at det er så lange ventelister i Norge. Foto: Erik Edland / TV 2

Det er ikke første gang TV 2 har undersøkt hvor mange som venter på en sykehjemsplass.

Da TV 2 gjennomførte kartleggingen i 2017, var 2121 personer på venteliste. Nå er det nesten 900 flere i kø sammenlignet med for seks år siden.

– Vi burde gjort noe med dette for lenge siden. Vi er altfor trege, og tenker for lite radikalt. Dette blir jo ikke bedre heller, så vi er nødt til å gjøre noe, sier Bing-Jonsson.

Strengere kriterier

I tillegg til at nesten 3000 personer står i kø, er det mange eldre som aldri vil ende opp på venteliste.

TV 2 har fortalt om 84 år gamle Bjørg Aaserud Karlsen fra Hole. Kommunen sier at de ikke har noen på venteliste, til tross for at Bjørg har ventet i over 200 dager.

– Det er rett og slett løgn. Vi er her, og vi venter, sa sønnen Espen Aaserud Karlsen til TV 2.

KJEMPER: Espen Aaserud Karlsen kjemper for at moren Bjørg skal få en sykehjemsplass, men har fått flere avslag av kommunen. Foto: Gorm Røseth / TV 2
KJEMPER: Espen Aaserud Karlsen kjemper for at moren Bjørg skal få en sykehjemsplass, men har fått flere avslag av kommunen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Langt over halvparten av norske kommuner hadde personer på venteliste ved starten av mai.

Pasient- og brukerombudet mener at det kan få store konsekvenser at mange blir stående i kø.

IKKE GODT NOK: Pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik mener eldre på venteliste får dårligere tjenester enn det de har behov for. Foto: Lars Christian Økland / TV 2
IKKE GODT NOK: Pasient- og brukerombud Jannicke Bruvik mener eldre på venteliste får dårligere tjenester enn det de har behov for. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Da får du tjenester som er dårligere enn det du egentlig har behov for. Det er ikke greit for noen, spesielt ikke for de som har kort tid igjen i livet, sier Bruvik.

– Må finne løsninger

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har blitt forelagt alle funnene i TV 2s undersøkelse.

Hun vil ikke kommentere tallene konkret, eller svare på om hun blir bekymret.

På generelt grunnlag sier hun at det er viktig at alle som har fått et vedtak, også får en sykehjemsplass.

– Men så kan det oppstå en ventesituasjon hvor det ikke er plasser ledig. Vi vet at vi har et stort behov for sykehjemsplasser i årene som kommer, sier Kjerkol.

FORBEREDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber kommunene forberede seg på et økende antall eldre. Foto: Kristin Grønning / TV 2
FORBEREDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) ber kommunene forberede seg på et økende antall eldre. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Hun sier at hun forstår at det oppleves vanskelig for dem som står på venteliste.

– Det oppleves sårbart når behovet for helsehjelp endrer seg og man må ha en sykehjemsplass, og den ikke står klar. Det her må kommunene løse, både kortsiktig og langsiktig i tett dialog med den det gjelder og deres pårørende.

Slik har vi jobbet med undersøkelsen:

TV 2 har sendt ut en spørreundersøkelse til alle norske kommuner. Formålet med undersøkelsen er å gi et situasjonsbilde av hvordan det står til med eldreomsorgen i Norge.

Vi har bedt kommunene opplyse om hvor mange som venter på korttidsopphold, langtidsopphold og døgnbemannet omsorgsbolig per 1. mai 2023.

Vi har også spurt om hvor mange dager søkeren som har ventet lengst på et langtidsopphold på sykehjem har ventet, uten å få et tilbud om plass.

Basert på svarene kommunene har oppgitt til TV 2, har vi laget et interaktivt kart som gjør at du kan sjekke status i din kommune og sammenligne med nabokommunen.

På kartet skaleres kommunene etter farge basert på hvor mange de har på venteliste i forhold til innbyggertall.

Vi har ikke spurt kommunene om å oppgi hvorvidt søkerne på venteliste venter hjemme eller midlertidig på institusjon.