Nesten 12.000 asylsøkere hittil i år

Det ble registrert 1.724 søknader om asyl hos Utlendingsdirektoratet (UDI) i august. Så langt i år er det registrert totalt 11.654 asylsøknader.

Antall asylsøkere i august er omtrent det samme som i juli og om lag på nivå med august i fjor.

Totalt har UDI mottatt 11.654 asylsøknader i år. Om lag 20 prosent av disse vil få saken sin behandlet i et annet europeisk land, ettersom de tidligere er registrert der.

I hele fjor kom det 14.431 asylsøkere til Norge, noe som var mer enn en dobling i forhold til året før.

24 prosent av alle asylsøkerne som kom i august, kom fra Afghanistan.

228 enslige mindreårige søkte asyl i august, og 74 prosent av dem er fra Afghanistan. Så langt i år er det kommet 1.647 enslige mindreårige asylsøkere. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2