FORNØYD: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener tiltakene for å få kontroll over fyllingsgraden i vannmagasinene, har vært vellykkede. Foto: Gorm Røseth / TV 2
FORNØYD: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) mener tiltakene for å få kontroll over fyllingsgraden i vannmagasinene, har vært vellykkede. Foto: Gorm Røseth / TV 2
Olje- og energiministeren:

– Neste vinter må vi ha full kontroll

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ser ingen fare for rasjonering denne våren. Nå kommer nye tiltak som skal sikre strømforsyningen neste vinter.

Fredag morgen holder statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og energidirektør Kjetil Lund pressekonferanse om «tiltak for å bedre forsyningssikkerheten for kraft».

Olje- og energiministeren ønsker ikke å gå i detalj om hva som kommer til å bli lagt fram. Men så sent som fredag i forrige uke bekreftet han til Stortinget at en ny styringsmekanisme for forsyningssikkerhet kommer til å bli presentert innen utgangen av januar.

Dette er noe regjeringen har jobbet med lenge, påpeker Aasland.

– Jeg er opptatt av forsyningssikkerheten i Norge, at det skal være nok strøm når vi trenger det. Og det har jeg jobbet med kontinuerlig siden jeg ble utnevnt som olje og energiminister, og ikke minst gjennom sommeren, hvor vi sto i fare for å få rasjoneringen, sier han til TV 2.

– Nå har vi lyktes. Det er ingen fare for å komme i en situasjon hvor det er strømrasjoneringer denne vinteren.

Ser framover

Det som nå er spørsmålet, er hva regjeringen skal gjøre fram mot neste vinter.

Da kan situasjonen bli mer krevende og usikker enn nå.

– Neste vinter så er det jo klart at vi må ha full kontroll, sier Aasland til TV 2.

– Vi skal være sikre på at vi har den strømmen vi trenger når vi trenger det.

Det regjeringen tidligere har varslet, er en styringsmekanisme for krafteksport. Det betyr at hvis fyllingsgraden i de viktige flerårsmagasinene blir for lav, så skal krafteksporten gjennom utenlandskablene begrenses.

Avviser EØS-risiko

Analyser har tidligere vist at en slik eksportbrems kan bidra både til å få magasinfyllingen opp og til å få strømprisen ned.

Men eksportbegrensninger av rene prishensyn er ikke tillatt, og tiltaket kan virke mot sin hensikt hvis europeiske land svarer med å begrense krafteksporten til Norge.

Aasland mener likevel at regjeringen er på trygg grunn.

– Det å ivareta nasjonal forsyningssikkerhet er et nasjonalt anliggende, og det er veldig tydelig klarert ut at det er fullt ut et handlingsrom for det innenfor for eksempel EØS-avtalen, sier han.

Rapporteringsordning

Et annet grep regjeringen har innført for å forhindre at vannmagasinene tappes uforsvarlig mye, er en rapporteringsordning for kraftselskapene.

TV 2 er kjent med at regjeringen ønsker å bygge videre på denne ordningen. Men hva som blir presentert fredag, vil Aasland ikke gå inn på.

– Vi har veldig gode erfaringer med den rapporteringsordningen som er innført. Den har betydd mye. Jeg tror den har disiplinert forbruket. Den har gitt energimyndighetene ny kunnskap. Så den rapporteringsordningen har vært viktig, og den er viktig.

– Og den kommer til å bli videreført?

– Det har jeg ingen kommentarer til akkurat nå. Men når vi skal snakke om hvordan vi skal opprettholde forsyningssikkerheten i tida framover, så får dere høre helheten om det.