Nemndene innvilget nesten alle aborter etter uke 12 i fjor

Å fjerne de omstridte nemndene vil neppe ha noen betydning for antallet senaborter, mener Mette Løkeland-Stai, som er fagansvarlig for Abortregisteret ved FHI.

Abortnemndene sier svært sjelden nei til kvinner som søker om å avbryte svangerskapet etter uke 12 - såkalt senabort.Det viser statistikk fra Folkehelseinstituttet (FHI).Abortnemndene ved sykehus rundt om i landet behandlet 508 søknader om svangerskapsutbrudd i 2020.Søknadene blir først behandlet i en primær nemnd, og hvis kvinnen får avslag, går saken automatisk til en klagenemnda.To kvinner fikk avslag på abort før uke 18 i fjor, og fem fikk avslag på abort mello

Mer innhold fra TV 2