Nekter donasjon av cruisemat til fattige i Norge: – Uforsvarlig

Landbruksministeren sier nei til å donere mat fra cruiseskip til vanskeligstilte mennesker i Norge. Han peker på faren for smittsomme dyresykdommer.

KASTER TONNEVIS: Mat som er spiselig blir i dag kastet. Cruiserederier har sagt seg villig til å donere mat til mennesker i Norge, slik de gjør det i andre verdensdeler. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
KASTER TONNEVIS: Mat som er spiselig blir i dag kastet. Cruiserederier har sagt seg villig til å donere mat til mennesker i Norge, slik de gjør det i andre verdensdeler. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Køene av nordmenn som oppsøker ideelle organisasjoner for å få mat og bistand, øker måned for måned.

– Vi har et skrikende behov for flere matdonasjoner, sier daglig leder Monica Rieber-Mohn Fuhr ved Matsentralen Vestland.

Matsentralen, og flere andre tilsvarende organisasjoner landet rundt, har ventet på grønt lys fra myndighetene slik at cruiseskip og grossister som selger transittvarer, kan donere mat til nordmenn som sliter i hverdagen.

ØNSKER CRUISEMAT VELKOMMEN: I løpet av de fire årene Monica Rieber-Mohn Fuhr har vært ansatt som leder ved Matsentralen Vestland, har hun aldri opplevd en større pågang. Foto: Matsentralen Vestland
ØNSKER CRUISEMAT VELKOMMEN: I løpet av de fire årene Monica Rieber-Mohn Fuhr har vært ansatt som leder ved Matsentralen Vestland, har hun aldri opplevd en større pågang. Foto: Matsentralen Vestland

I dag destrueres tonnevis av mat og drikke som kunne vært donert bort til trengende. Et lovverk som tar hensyn til matsikkerhet, og et strengt avgiftssystem, er årsaken.

Etter at saken havnet i Stortinget tidligere i vår, har Mattilsynet vurdert om det er på tide å endre praksis.

Svaret på det er nei.

Innebærer risiko

«Donasjon av overskuddsmat fra cruiseskip innebærer en risiko med tanke på dyrehelse og risiko for spredning av smittsomme dyresykdommer.»

OPPDRAGSGIVER: Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har lest utredningen til Mattilsynet og konkluderer med at han ikke ønsker å åpne for at rederier kan donerer cruisemat til norske hjelpeorganisasjoner. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2
OPPDRAGSGIVER: Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) har lest utredningen til Mattilsynet og konkluderer med at han ikke ønsker å åpne for at rederier kan donerer cruisemat til norske hjelpeorganisasjoner. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Det kommer frem i en utredning fra Mattilsynet, gjort på oppdrag for Landbruks- og matdepartementet.

TV 2 har søkt innsyn i utredningen som ble oversendt departementet i oktober.

«Mattilsynet ser få muligheter innenfor rammene i dagens regelverk for at slik matdonasjon av overskuddsmat skal kunne gjennomføres uten at det settes inn omfattende tiltak, og selv da er det lite vi anser som mulig å omsette fra denne type virksomheter (cruiseskip).»

Norske myndigheter setter dermed foten ned når det gjelder muligheten for å donere mat fra cruiseskip til nordmenn som sliter i hverdagen.

Klart råd

– Jeg har fått et klart råd fra Mattilsynet og mener det er uaktuelt å åpne opp for at man kan dele ut mat som ikke er lovlig å selge i norske butikker, sier Geir Pollestad til TV 2.

Pollestad sier at departementet ikke endelig har konkludert, men at ikke noe tyder på at regelverket vil åpne for at mat fra cruiseskip kan deles ut til Matsentralen eller andre aktører.

– Vi vet ikke noe om maten, opphavet eller hvordan dette har vært lagret om bord i cruiseskipet, forklarer statsråden.

Rekordpågang

En rekke ideelle organisasjoner i Norge opplever rekordstor pågang fra mennesker som sliter økonomisk.

– Matsikkerhet er viktig og jeg forstår at eksempelvis utenlandsk kjøtt kan være utfordring, derfor har vi har strenge regler. Men det er to sider av saken, mat fra cruiseskip er kun en del av varene som ikke kan doneres, sier daglig leder Monica Rieber-Mohn Fuhr ved Matsentralen Vestland.

Hun peker på toll- og avgiftsregler som forhindrer at grossister som selger transittvarer, blant annet varer som skal til norsk sokkel, til skip som skal seile internasjonalt og taxfree varer, ikke er donérbar på grunn av avgiftssystemet.

– Dette er ofte norskprodusert mat der vi ikke kan se matsikkerhetsmessige utfordringer som et hinder sier Fuhr til TV 2.

Men det er to sider av saken, mat fra cruiseskip omfatter også mye norsk mat som ikke er donerbar på grunn av avgiftssystemet, sier Fuhr til TV 2.

Matsentralen Vestland samarbeidet med flere av disse grossistene og mener at et minimum av det en bør få til er at toll- og avgiftsreglene endres slik at donasjoner muliggjøres.

– Grossistene må levere varer til destruksjon, jeg har selv observert en semitrailer full av mat, sier Fuhr til TV 2.

Når det gjelder norsk mat som norske grossister distribuerer, så mener landbruksminister Pollestad at det kan løse seg.

– Det må vi ta en egen vurdering på, men i utgangspunktet stiller finansministeren seg positiv til å finne en løsning her. Dette vil vi nå ta en rask vurdering av, lover han.

Matsvinnutvalget

Matsentralen er en av aktørene som er representert i Matsvinnutvalget som Klima- og miljøministeren og landbruks- og matministeren opprettet.

Dette er et utvalg med mandat til å vurdere tiltak og virkemidler som skal sikre at Norge når målet om å redusere matsvinnet med 50 prosent innen 2030.

I vår fortalte VG at myndighetene sa nei til at Matsentralen skulle få overskuddsmat fra cruiserederier som ville gi bort gratis matvarer.

Til Stortinget

Saken havnet på Stortinget da Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp) og partikollega Silje Hjemdal stilte spørsmål til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i mars i år.

VENTER PÅ SVAR: Lite har skjedd på åtte måneder, mener Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp) Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
VENTER PÅ SVAR: Lite har skjedd på åtte måneder, mener Hans Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet (Frp) Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Siden den gang har lite skjedd. Det er trist at mye brukbar mat blir kastet eller destruert og at regjeringen ikke følger opp et enstemmig Stortingsvedtak, sier Limi til TV 2.

Det er gått over åtte måneder siden Stortinget ba regjeringen avklare «handlingsrommet for donasjon av overskuddsmat til veldedige formål fra cruiseredere og skipshandlere».

I september purret partikollega Silje Hjemdal på nytt.

Uforsvarlig

Saken ble opprinnelig stoppet av Finansdepartementet som styrer med toll- og avgifter. Så gikk den videre til Landbruks- og matdepartementet, som så har bedt Mattilsynet om råd.

I utredningen fra Mattilsynet er konklusjonen: «På bakgrunn av det som er beskrevet, anses ikke matdonasjoner fra cruiseskip verken å være forsvarlig, eller at det er innenfor rammene i gjeldende regelverk.»

Mattilsynet mener det innebærer risiko «å donere og omsette slike varer uten at det er sikret at de oppfyller vilkårene for import fra tredjestater.»

SVINEPEST: En skytebane utenfor Fagersta ble i september stengt på grunn av utbruddet av afrikansk svinepest i Västmanland Foto: Pontus Lundahl/TT/NTB
SVINEPEST: En skytebane utenfor Fagersta ble i september stengt på grunn av utbruddet av afrikansk svinepest i Västmanland Foto: Pontus Lundahl/TT/NTB

Mattilsynet viser til utbruddet av afrikansk svinepest i Sverige og ser få muligheter for at dagens regelverk åpner for matdonasjon av overskuddsmat uten at det settes inn omfattende tiltak.

Og selv ved omfattende tiltak anser tilsynet at det er lite man kan donere fra cruiseskip. Slik overskuddsmat kan, av åpenbare årsaker, heller ikke brukes til fôr, poengterer Mattilsynet.