BARNEHOSPICE: I Kristansand planlegges landets første senter for alvolig syke og døende barn. Foto: Skisse: Asplan Viak.
BARNEHOSPICE: I Kristansand planlegges landets første senter for alvolig syke og døende barn. Foto: Skisse: Asplan Viak.

Nekter å lytte til råd om døende barn

Helsedepartementet mener det er riktig å etablere senter for alvorlig syke og døende barn i Kristiansand. Dette på tross av kraftig kritikk fra flere hold.

Helsedepartementet overkjører med det Helsedirektoratet, som har en annen anbefaling i saken.- Vi trenger et mangfold av tilbud, og jeg vil understreke at dette senteret kommer i tillegg til den ordinære helsetjenesten, sier statssekretær i Helsedepartementet, Anne Grethe Erlandsen.Bakgrunnen for saken er at Helsedirektoratet har utlyst en pott på 30,8 millioner kroner, til etablering og drift av lindrende enheter. Bare frivillige og ideelle organisasjoner kan søke.I utly

Mer innhold fra TV 2