Nedslående barnehagefunn: – Uforsvarlig å være der

Bemanningskrisen i norske barnehager går kraftig ut over barna, viser ny undersøkelse. I høst kan det bli stengte dører.

UNDERSØKELSE: Mer en en av tre blant de undersøkte barnehagene har opplever nokså eller svært dårlig bemanning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
UNDERSØKELSE: Mer en en av tre blant de undersøkte barnehagene har opplever nokså eller svært dårlig bemanning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det har lenge blitt ropt varsku om bemanningsutfordringene i norske barnehager.

En ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet viser hvor mange barnehager som sliter.

I undersøkelsen, utført av Respons Analyse, svarer over 450 barnehagestyrere fra både private og kommunale barnehager at bemanningssituasjonen i deres barnehage er nokså dårlig eller svært dårlig.

Over 100 av dem sier at bemanningen er så lav at det noen ganger er utrygt eller uforsvarlig for barna å være i barnehagen.

BEKYMRET: Omfanget av utfordringene er større enn Steffen Handal og Utdanningsforbundet har fryktet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2
BEKYMRET: Omfanget av utfordringene er større enn Steffen Handal og Utdanningsforbundet har fryktet. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, sier undersøkelsen viser at omfanget er større enn de har fryktet.

– Jeg blir engstelig av at så mange små barn opplever å tilbringe utallige timer i institusjoner som handler mer om tilsyn enn om pedagogisk virksomhet.

Totalt deltok rundt 1200 barnehagestyrere i undersøkelsen.

Må avlyse aktiviteter

I undersøkelsen kommer det blant annet fram følgende:

  • Hver femte barnehagestyrer svarer at de ikke har nok barnehagelærere til å oppfylle kravene i barnehageloven og rammeplanen.
  • 40 prosent av styrerne sier lav bemanning går utover det pedagogiske tilbudet til barna.
  • Rundt halvparten har opplevd at aktiviteter eller opplegg ganske ofte eller svært ofte må avlyses på grunn av lav bemanning.
  • 18 prosent av styrerne svarer at de noen eller mange ganger i løpet av det siste året har hatt så lav bemanning at de måtte redusere åpningstiden eller stenge en avdeling.
  • Blant de 456 styrerne som rapporterer om dårlig bemanning, svarer mer enn hver tredje at dette fører til at barn med særskilte behov i liten grad får den hjelpen de har krav på.
STENGT: Økning i covid-smitte kan føre til stengte barnehager i høst. Foto: Sorosh Sadat / TV 2
STENGT: Økning i covid-smitte kan føre til stengte barnehager i høst. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det var Utdanningsnytt som først omtalte funnene i undersøkelsen.

Blant de ansatte i barnehager over hele landet er frustrasjonen stor.

Lav bemanning, høyt sykefravær og barnehagelærere som søker seg bort, er en del av bildet.

Les hva kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun svarer nederst i saken.

Bekymret

Handal sier undersøkelsen viser at bemanningskrisen rammer barna i større grad enn hva man har visst tidligere.

– Vi har først og fremst visst om det som dreier seg om arbeidsmiljøet til de ansatte, høyt sykefravær og problemer med å skaffe nok vikarer, sier han.

Han er særlig bekymret for de barna som har særskilte behov og som ikke får den oppfølgingen de trenger.

– I tillegg kan dette forplante seg videre inn i utdanningsforløpet til barna. Det påvirker alt fra språk, opplevelse av trygghet og evnen til å få seg venner.

Kan bli tvunget til å stenge

Bemanningsutfordringene kan også bli større utover høsten.

Folkehelseinstituttet uttalte i sin seneste ukesrapport at vi må vente oss at covid-smitten øker utover høsten og inn mot vinteren.

Dersom det skjer, må også foreldre forberede seg på stengte barnehager, eller barnehager med reduserte åpningstider, ifølge Handal.

– Barnehagene er allerede på bristepunktet. Dersom sykefraværet øker mer og mer utover høsten er det grunn til å frykte at barnehager må stenge, sier han.

Slutter etter 20 år

Charlotte Clausen har jobbet i barnehage i omtrent 20 år. De siste åtte har hun jobbet som pedagog i Lønnås barnehage i Bærum.

Men nå er det stopp. Clausen har bestemt seg for å slutte i jobben hun elsker.

– Jeg synes det er helt grusomt å skulle slutte, men jeg kan ikke stå inne for dette lenger. Jeg får ikke gjort jobben min. Det er ikke nok folk, og det går ut over barna, sier hun.

SLUTTER: Charlotte Klausen føler hun ikke lenger får gjort jobben sin. Foto: Privat
SLUTTER: Charlotte Klausen føler hun ikke lenger får gjort jobben sin. Foto: Privat

Clausen forteller at hun i arbeidshverdagen går med konstant dårlig samvittighet.

– Jeg tenker på det barnet jeg ikke rakk å ha på fanget, det barnet jeg ikke fikk hjulpet inn i lek, og de mange barna som står uten tilsyn når den ene som er på jobb må skifte en bleie.

– Ikke forsvarlig

På avdelingen til Clausen er det 18 barn og 3 voksne. Én pedagog og to medarbeidere.

Men på morgenen og på slutten av dagen er man tvunget til å stå alene med ansvar for opptil 16 barn.

– Det er ikke forsvarlig. Det er belastende både for ansatte og barna. Det er rett og slett brutalt. Jeg må prioritere om jeg skal løse en konflikt mellom to barn som krangler, eller om jeg skal ta meg av barnet som kanskje sitter alene uten noen å leke med, sier hun.

Ifølge Clausen ser ikke de fleste foreldre hvordan det egentlig står til i barnehagene.

– Mange er fornøyde. Vi strekker oss langt, og man ser ikke nødvendigvis alle de harde prioriteringene vi må gjøre i løpet av en dag.

Dette svarer kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier at hun tar situasjonen på alvor.

– Nok ansatte i barnehagen er helt grunnleggende for å kunne ivareta barnas behov for trygghet, omsorg, lek og læring. Vi er klar over at mange barnehager opplever utfordringer med bemanning, høyt sykdomsfravær og rekruttering for tiden.

Samtidig understreker hun at det er kommunene og barnehageeierne som er ansvarlige for å oppfylle bemanningsnormen.

Du kan lese hele hennes svar i faktaboksen under:

Dette svarer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap):

– Nok ansatte i barnehagen er helt grunnleggende for å kunne ivareta barnas behov for trygghet, omsorg, lek og læring. Vi er klar over at mange barnehager opplever utfordringer med bemanning, høyt sykdomsfravær og rekruttering for tiden. Jeg tar bemanningssituasjonen på alvor, og vi er i dialog med sektoren om dette.

– Det er viktig å understreke at det er kommunene og barnehageeierne som er ansvarlige for å sørge for at barnehagene oppfyller bemanningsnormen, og for at det til enhver tid er nok ansatte på jobb til at personale kan drive en tilfredsstillende og forsvarlig virksomhet gjennom hele dagen . Vi forventer at dette følges hver eneste dag. Dette gjelder uavhengig av minimumskravene, og skal være oppfylt hele åpningstiden, og også ved sykdom og annet fravær. Det innebærer at barnehageeieren må sette inn vikarer ved behov.

– Denne regjeringen prioriterer kommunene. Gjennom å styrke kommuneøkonomien betydelig i hvert eneste budsjett, sørger vi for at kommunene er godt kompensert for å gi folk tjenestene de har krav på, slik som å oppfylle kravene til bemanning. Allerede i fjor økte vi kommunenes frie inntekter for å ta hensyn til kommunens kostander til økt bemanning og flere barnehagelærere de siste årene. I tillegg ble kommunes inntekter økt med 100 millioner kroner for å legge til rette for at kommunene kan øke andelen barnehagelærere utover lovens minstekrav.–Vi vil fortsette å jobbe for både å se på hvordan vi kan sikre barna nok personale og for å øke kompetansen blant de ansatte. Derfor foreslår vi å bevilge 790 millioner kroner til kompetanse og kvalitet i barnehage. Med dette viderefører vi den betydelige satsingen på kompetanse og kvalitet som ble lagt inn i 2023-budsjettet.