Nedbemanner i ni av tolv politidistrikt

Flere hundre politistillinger nedbemannes: – Vi kommer til å bruke lengre tid på saker, være mindre til stede og bruke lengre tid før vi kommer, sier politileder.

TYNNES I REKKENE: Det blir stadig færre politifolk i gatene. Her lette politiet etter en bortkommen 7-åring i Bergen i august i fjor. Foto: Erik Teige / TV 2
TYNNES I REKKENE: Det blir stadig færre politifolk i gatene. Her lette politiet etter en bortkommen 7-åring i Bergen i august i fjor. Foto: Erik Teige / TV 2

– Regjeringen fortsetter arbeidet med å styrke den lokale politiberedskapen.

Det sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han og justisminister Emilie Enger Mehl i slutten av august påla politiet å åpne ti nye politikontor.

– I dag tar vi første skritt for å skape trygghet for folk over hele landet, sa Mehl.

Men nedbemanningen er i full sving i Politi-Norge.

«SATSINGSOMRÅDE»: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl på pressekonferanse om nye lokalkontor. Foto: Emilie Holtet / Scanpix
«SATSINGSOMRÅDE»: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum og justisminister Emilie Enger Mehl på pressekonferanse om nye lokalkontor. Foto: Emilie Holtet / Scanpix

TV 2 har spurt alle politidistriktene om hvor mange politiårsverk de har måttet nedbemanne det siste året på grunn av økonomi.

Ni av tolv politidistrikt har kuttet politistillinger, og over 290 politistillinger er nedbemannet bare i år.

Helt uaktuelt å kutte

Trøndelag er blant distriktene hvor det i år er blitt betydelig færre politifolk. Siden nyttår har de måtte nedbemanne 42 politistillinger.

– Og skal vi ha budsjettbalanse ved årets slutt, må vi ned ytterligere 40 stillinger. Men det er helt uaktuelt, sier politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt.

ØKT BELASTNING: Flere av politimesterne TV 2 har snakket med sier at de er bekymret for at det blir færre og færre hender i politiet. Foto: Robert Reinlund / TV 2
ØKT BELASTNING: Flere av politimesterne TV 2 har snakket med sier at de er bekymret for at det blir færre og færre hender i politiet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Politidistriktet har også måttet trekke tilbake utlyste stillinger og stanse igangsatte rekrutteringsprosesser.

– Grunnregelen i år har vært å ikke utlyse stillinger som blir ledige, sier politimester Moe.

Svekker etterforskning

Konsekvensene er at de må prioritere langt hardere.

– Det gjelder både hvilke saker vi etterforsker og hvor bredt vi etterforsker, sier Moe.

Politimesteren sier de også må prioritere enda tøffere hvilke meldinger de faktisk kan rykke ut til med patrulje, og at prioriteringene ikke bare går utover publikum.

PRIORITERER NED: Politimester Nils Kristian Moe forteller at nedbemanningene gjør at de må prioritere hardere hvilke saker og hvor bredt de etterforsker. Foto: Jon Olav Nesvold / Scanpix
PRIORITERER NED: Politimester Nils Kristian Moe forteller at nedbemanningene gjør at de må prioritere hardere hvilke saker og hvor bredt de etterforsker. Foto: Jon Olav Nesvold / Scanpix

– Slik situasjonen er nå er det er veldig mange medarbeidere som opplever å måtte strekke seg langt, og kanskje for langt, sier han.

Mindre til stede

I Innlandet politidistrikt har de måtte kutte 29 politiårsverk i år. Her erstattes heller ikke ledige stillinger.

– Alle stillinger som kan holdes ledige, blir holdt ledige, sier Siri Stai Vesterås, stabsleder for virksomhetsstyring i Innlandet.

At budsjettsituasjonen vil få konsekvenser for innbyggerne, er hun helt tydelig på.

– Det vil oppleves at vi bruker lengre tid i saker, er mindre til stede og det vil ta lengre tid før vi kommer, sier Vesterås.

Minus 50 i Nordland

Et av de uttalte satsingsområdene for regjeringen, er beredskap i nord. I Nordland politidistrikt har de siden nyttår kuttet 19 årsverk.

Nordland er også ett av politidistriktene som regjeringen har pålagt et nytt politikontor. Det nye tjenestestedet, i Steigen kommune med knappe 2700 innbyggere, får derfor tilført fem fullfinansierte stillinger.

Likevel ser staben til politimester Heidi Kløkstad enda tynnere ut neste år.

MÅ KUTTE TI PROSENT: Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, må trolig nedbemanne ti prosent av politiårsverkene neste år. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix
MÅ KUTTE TI PROSENT: Politimester i Nordland, Heidi Kløkstad, må trolig nedbemanne ti prosent av politiårsverkene neste år. Foto: Stian Lysberg Solum / Scanpix

– Vi jobber med en bemanningsplan som skal gjelde fra 2024, der vi kan måtte redusere antall årsverk med inntil 50 stillinger, sier hun.

«Urealistisk»

Sør-Vest politidistrikt har redusert antall politiårsverk med 30 menn og kvinner hittil i år.

– Men skal vi gå i budsjettbalanse må tallet ned med ytterligere 35. Det er det helt urealistisk at vi klarer, sier stabsleder Jarle Dyre Øversveen.

Politimester i Sør-Vest, Hans Vik, legger ikke skjul på at politiet står i en krevende ressurssituasjon.

KREVENDE: Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sier at de ansatte kjenner på den økte belastningen. – Både fordi det er krevende å prioritere og fordi de gjerne vil løse flest mulig oppdrag, saker og oppgaver, sier han. Foto: Carina Johansen / Scanpix
KREVENDE: Politimester i Sør-Vest politidistrikt, Hans Vik, sier at de ansatte kjenner på den økte belastningen. – Både fordi det er krevende å prioritere og fordi de gjerne vil løse flest mulig oppdrag, saker og oppgaver, sier han. Foto: Carina Johansen / Scanpix

– Vårt samfunnsoppdrag er å levere trygghet til innbyggerne, og det er hele tiden vårt mål, sier Vik.

– Samtidig er det åpenbart at politidistriktet ikke kan rette like stor innsats mot alle områder som vi har gjort tidligere, sier Vik.

Redusere «noen titalls»

Flere distrikter sier de nå er bekymret for hvordan de skal løse arbeidsoppgaver med stadig færre politifolk.

Da regjeringen la frem revidert statsbudsjett, kalte justisministeren budsjettet for en «kraftig politiprioritering».

Blant annet fikk politiet nærmere 155 millioner kroner for ekstraordinær pris- og lønnsjustering. Noe som viste seg å ikke være i nærheten av nok.

POLITI: Nedbemanningstallene TV 2 har fått er rene politistillinger, altså polititjenestepersoner, ikke sivilt ansatte eller jurister. Foto: Kåre Breivik / TV 2
POLITI: Nedbemanningstallene TV 2 har fått er rene politistillinger, altså polititjenestepersoner, ikke sivilt ansatte eller jurister. Foto: Kåre Breivik / TV 2

– Vi går i minus i år, ja.

Det sier Gard Hagen, avdelingsdirektør stab for virksomhetsstyring i Sør-Øst politidistrikt.

– Skal vi nå budsjettbalanse, hadde vi kanskje måtte nedbemanne rundt 60 årsverk. I tillegg til de stillingene vi allerede har nedbemannet, sier Hagen.

Han sier det er lite som tyder på at neste år blir bedre:

– Vi må trolig redusere antall politistillinger fremover med noen titalls flere årsverk. Grunnen er de stramme økonomiske rammene i år, og en forventning om enda strammere rammer for 2024.

Justisminister Emilie Enger Mehl har fått mulighet til å kommentere funnene til TV 2 i denne saken, noe hun foreløpig ikke har hatt anledning til.