Samværssabotasje:

NAV øker barnebidrag til foreldre som saboterer samvær: – Føles som en stille kidnapping

Foreldre som hindrer barn samvær med den andre forelderen får økt barnebidrag. NAV forstår at foreldre opplever dette som dypt urettferdig.

Mange barn i Norge vokser opp uten samvær med mor eller far. I flere tilfeller er årsaken samværssabotasje.Til tross for samværsavtaler og rettsforlik som slår fast at barn skal ha samvær med både mor og far, velger noen foreldre å sabotere samværet.NAV støtter samværssabotørenI konflikter mellom foreldre tar samværssabotørene i mange tilfeller kontakt med NAV og får forhøyet barnebidrag.FNs barnekonvensjon

Mer innhold fra TV 2