nav-kontantstøtte - Meld fra om barnehageplass

Mottar du kontantstøtte for et barn som begynner i barnehage, må du huske å melde fra til Nav. I fjor ble 1,589 foreldre avkrevd 13,3 millioner kroner fordi de ikke hadde rett på kontantstøtte.

Svært mange ett- og toåringer begynner i barnehage i august og september. Mange av barna har fram til nå vært hjemme hos mor og far, mens andre har hatt privat tilsynsordning der det offentlige ikke har gitt noe driftstilskudd. Disse barna har hatt rett til kontantstøtte, men dette endrer seg når barna begynner i barnehage.

- Det er viktig å melde fra til Nav hvis barnet ditt begynner i barnehage og du mottar kontantstøtte, slik at du unngår å måtte tilbakebetale ytelsene til Nav, sier Ellen Chr. Christiansen, direktør for ytelsesområdet i Nav.

Som mottaker av kontantstøtte plikter du å melde fra til Nav når barnet begynner i barnehage. Det samme gjelder hvis oppholdstiden i barnehagen øker. Slik unngår du at det feilaktig blir utbetalt for mye kontantstøtte.

- Vi krever uten unntak tilbake feilutbetalinger av kontantstøtte, sier Christiansen. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2