ENDRER PRAKSIS: Organisasjonen Nav-Oppryddingen synes det fint at Nav innrømmer feilene sine og endrer praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket. Foto: Kåre Breivik / Privat / TV 2
ENDRER PRAKSIS: Organisasjonen Nav-Oppryddingen synes det fint at Nav innrømmer feilene sine og endrer praksis for alle ytelser som er ansett som familieytelser etter EØS-regelverket. Foto: Kåre Breivik / Privat / TV 2

Nav innrømmer ny EØS-feil: – Jeg har kjempet i så lang tid

Fire år etter trygdeskandalen innrømmer Nav ny feiltolkning av reglene. Organisasjonen Nav-Oppryddingen mener det vitner om mangel på kunnskap.

En feiltolkning hos Nav har ført til at foreldre bosatt i utlandet har gått glipp av barnetrygd, kontantstøtte og stønad for enslig mor eller far.

Helt siden 1994 har personer som bor i andre EØS-land blitt nektet ytelser. Nå innrømmer Nav at denne praksisen har vært feil.

En av dem som er rammet av praksisendringen er Anne Elisabeth Skadberg. Hun bor i Lisboa og er aleneforsørger til en gutt på seks år.

Da hun flyttet til Portugal fra Stavanger for to år siden på grunn av jobb, trodde hun støtten ville overføres siden faren til barnet er norsk.

– Jeg har klaget mange ganger og ikke fått medhold, sier hun til TV 2.

– Betyr mye

Skadberg sier hun har vist til EØS-reglementet i klagene sine til Nav, noe som ikke har hjulpet. Hun er glad for at praksisen nå endres.

– Jeg har kjempet i så lang tid og sendt mange henvendelser til Nav. Så jeg er glad for at de skal tolke det annerledes.

RAMMET: Anne Elisabeth Skadberg er rammet feiltolkningen til Nav. Hun sier praksisendringen betyr mye for henne og sønnen. Foto: Privat
RAMMET: Anne Elisabeth Skadberg er rammet feiltolkningen til Nav. Hun sier praksisendringen betyr mye for henne og sønnen. Foto: Privat

Tidligere mottok hun overgangsstønad, barnetrygd og barnebidrag. Hun sier det ikke har vært lett økonomisk de siste to årene.

– For meg og barnet mitt betyr dette mye. Vi skal ikke stresse om penger lenger, sier Skadberg.

Rune Halseth er leder i Nav-Oppryddingen. Det er en organisasjon som hjelper folk som er urettferdig behandlet av Nav.

Han sier til TV 2 at det strømmer inn med nye saker til fra folk som er rammet av Nav-feilen.

– Vi har advokater som sitter på mottaksapparatet og tar dem imot.

NAV: Rune Halseth er leder for organisasjonen Nav-Oppryddingen. Han er selv offer for Nav-skandalen som sprakk i 2019. Foto: Nico Sollie / TV 2
NAV: Rune Halseth er leder for organisasjonen Nav-Oppryddingen. Han er selv offer for Nav-skandalen som sprakk i 2019. Foto: Nico Sollie / TV 2

Mangel på kunnskap

Saken har klare paralleller til Nav-skandalen, som sprakk i 2019.

Da ble det avdekket at Nav i en årrekke hadde feiltolket og feilpraktisert EUs trygdeforordning.

På sviktende grunnlag nektet Nav nordmenn å ta med trygdeytelser til andre medlemsland i EØS.

Halseth er selv en av skandalens ofre. Han sonet fire måneder for noe som ikke er ulovlig.

– Jeg tenker dette er en skandale inne i skandalen igjen. Det er ting vi har gjort dem oppmerksom på i mange år.

– Det ble sagt for noen år siden at feilen ikke gjaldt flere ytelser, men nå kommer det enda flere.

Han mener Nav sin feiltolkning kan vitne om mangel på kunnskap og lovfortolkninger i et statlig apparat.

– Vi synes det er fint at Nav innrømmer sine feil. Vi har vært her i snart to år og ryddet opp i et kaos. Det gjør vi fortsatt. Noe som viser hvor viktig vi er inne i dette bildet.

Stusser over håndteringen

Nav opplyste tidligere denne uken at de ikke har oversikt over hvem som kan være berørt av den tidligere praksisen.

De ber derfor folk som kan være berørt om ta kontakt. Det mener Halseth ikke er riktig.

– De overlater ansvaret til dem som er skadelidende og ikke skadeforårsakende. Dette blir helt feil.

I tillegg stusser han over at Nav ikke vet hvem som er rammet. Ettersom det finnes folk som har fått tilbakebetalingskrav og blitt anmeldt.

– Nav går ut og sier det blir vanskelig å finne dem. Da er det merkverdig at vi som organisasjon finner dem. Det er ikke vanskelig, sier Halseth.

STRAFFESAKER: Ytelsesdirektør Eve V. Bergli sier Nav har tett dialog med Setteriadvokaten om eventuelle straffesaker som kan være berørt av praksisendringen. Foto: NAV
STRAFFESAKER: Ytelsesdirektør Eve V. Bergli sier Nav har tett dialog med Setteriadvokaten om eventuelle straffesaker som kan være berørt av praksisendringen. Foto: NAV

Dialog om straffesaker

Nav har blitt forelagt kritikken fra Halseth. Ytelsesdirektør Eve V. Bergli sier disse ytelsene har vært ansett å være i tråd med gjeldende EØS-rett frem til nå.

– EØS-retten er imidlertid dynamisk, og hvordan EØS-retten skal fortolkes blir i stor grad klargjort gjennom rettsavgjørelser og rådgivende uttalelser fra EU- og EFTA-domstolen.

Når det gjelder familieytelsene, sier Bergli det ikke er mulig å identifisere de det gjelder i systemene til Nav. Derfor må de som mener de er berørt ta kontakt, slik at saken kan vurderes på nytt.

– Vi ser på de sakene NAV har anmeldt som gjelder opphold i utlandet samtidig som de har mottatt de aktuelle ytelsene, for å avklare om noen av disse kan være berørt av praksisendringen, sier Bergli, og legger til:

– Vi er i tett dialog med Setteriksadvokaten om eventuelle straffesaker som kan være berørt.