NAV bruker 20 millioner kroner årlig på å skanne dokumenter

Selv om de har en digital søknadsløsning på nett, krever NAV at mange søknader sendes i brev med postbudet.

På nettsiden til NAV er det 201 ulike søknadskjemaer. Det er søknader om foreldrepenger, sykemeldinger, ulike trygder og mye annet. De fleste av oss må fylle ut noen av søknadene fra tid til annen.De mest brukte skjemaene har blitt digitalisert, slik at du kan fylle ut alt i et nettleservindu og lagre.Det som derimot ikke er digitalisert, koster NAV nesten 20 millioner kroner årlig.Og det er ingen som vet når det faktisk skal digi

Mer innhold fra TV 2