Nav: 10.000 bort fra sosialhjelp

I underkant av 10.000 personer har kommet seg ut av sosialhjelpkøen etter å ha deltatt i kvalifiseringsprogrammet til Nav.

– Vi ser at over halvparten av deltakerne kommer over i ordinært arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak, sier direktør for levevilkår og sosiale tjenester i Nav, Anne Lieungh.

Målet med kvalifiseringsprogrammet er at deltakerne skal komme i arbeid eller aktivitet. Mer enn halvparten av dem som har fulgt programmet har ifølge Nav kommet over i ordinært arbeid, utdanning eller arbeidsmarkedstiltak. Hver fjerde deltaker har gått over til andre stønader som attføringspenger eller uførestønad. 14 prosent av deltakerne har gått tilbake til sosialhjelp. Ved utgangen av fjoråret deltok 8.459 personer i programmet.

559 deltakere droppet ut av programmet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2