US Marines gjør i stand M1 Abrams stridsvogner under øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/NTB
US Marines gjør i stand M1 Abrams stridsvogner under øvelsen Trident Juncture i 2018. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP/NTB

NATO-rapport om Norge: – Ikke spesielt godt samstemte

– Det er oppsiktsvekkende at NATO kritiserer manglende samsvar mellom norske og allierte forsvarsprioriteringer, sier Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

NATO er bekymret over at Norges nasjonale langtidsplanprosesser på flere områder ikke harmonerer med NATOs krav, opplyser Forsvarsdepartementet i en informasjonssak til Stortinget fredag.Ifølge proposisjon 123 S «Investeringer i Forsvaret og andre saker» sa forsvarsalliansen i sin sluttrapport i oktober at Norge må fortsette å øke forsvarsutgiftene.

Mer innhold fra TV 2