Nå skal vi endelig få svaret på det forbløffende vikingfunnet i Halden

Det skal brukes kirurgisk arkeologi for å slå fast at skipet er intakt.

 Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning
Foto: Norsk institutt for kulturminneforskning

En hel verden ble forbløffet da undersøkelser viste at det som etter alt å dømme er et over tjue meter langt vikingskip, ligger begravet under et jorde på Jellestad i Halden kommune.Ikke siden Oseberg-skipet ble funnet i 1903, har noen noen i verden gjort et tilsvarende funn.Det spenningen nå knytter seg til er om det ligger et helt intakt, vikingskip bare et par meter under bakken, eller om bevegelser, fuktighet og oksygen har ødelagt det trolig over tusen år gamle treverket.