HARD BELASTNING: Den sårbare lofotnaturen bærer preg av stor trafikk. Bildet viser en sliten sti på fjellet Ryten i Flakstad kommune. Foto: Roy-Arne Salater
HARD BELASTNING: Den sårbare lofotnaturen bærer preg av stor trafikk. Bildet viser en sliten sti på fjellet Ryten i Flakstad kommune. Foto: Roy-Arne Salater
TURISTSKATT I LOFOTEN:

Nå må turistene betale for skit og slitasje

– Turistene trenger ikke å slenge fra seg mer skit i Lofoten. Vi har skit nok.

Det sier lofotværing Birgit Jensen til TV 2, dagen etter at det ble det kjent at øygruppen Lofoten kan bli en av fire piloter for innføring av turistskatt, eller «besøksbidrag».

Ja til avgift

Det kan bety at besøkende i Lofoten må betale en avgift for å besøke den hardt pressede turistmagneten.

Pengene skal gå til å finansiere stier, skilting, avfallshåndtering, toalettanlegg og andre tiltak i de seks lofotkommunene.

JA TIL AVGIFT: Birgit Jensen i Svolvær mener turistene må være med på å betale for forvaltningen av lofotnaturen. Foto: Robin Jensen
JA TIL AVGIFT: Birgit Jensen i Svolvær mener turistene må være med på å betale for forvaltningen av lofotnaturen. Foto: Robin Jensen

Jensen mener at en avgift er en god idé, og at det må være likt for alle som kommer til Lofoten.

Men hvor mye de skal betale, er ikke Jensen sikker på.

Reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten er heller ikke sikker på hvor mye turistene bør betale – men det er liten tvil om at hun er begeistret over endelig å få klarsignal for igangsettingen av pilotprosjektet.

– Avgiften skal være et besøksbidrag fra alle gjestene som kommer for å oppleve den vakre naturen i Lofoten – og pengene skal brukes til å forvalte nettopp denne naturen, sier Samuelsen.

Betaling ved inngangen

Nøyaktig hvordan avgiften skal hentes inn, er det for tidlig å si noe om.

– Vi er i dialog med Næringsdepartementet om dette, og har foreslått en ordning som ikke går på beskatning av hotellovernatting, aktiviteter og annet, sier Samuelsen.

ETTERLENGTET: Reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten er begeistret over endelig å få klarsignal for igangsettingen av pilotprosjektet. Foto: Robin Jensen
ETTERLENGTET: Reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten er begeistret over endelig å få klarsignal for igangsettingen av pilotprosjektet. Foto: Robin Jensen

Det er lansert et forslag om betaling på de ulike innfartsårene til Lofoten – enten gjennom skiltavlesning på vei, eller med avgift på buss-, fly- og båtbilletter.

– Lokalbefolkningen skal selvfølgelig slippe å betale. Det samme må gjelde lokalt næringsliv, transport og lignende, understreker reiselivssjefen, og legger til at turistavgiften ikke skal være så høy at folk ikke vil reise til Lofoten.

– Det vil kun være snakk om et lite påslag. Men dette skal vi finregne på og budsjettere nøye, sier hun.

– Har du en drøm eller formening om hvor innbringende dette kan bli?

– Jeg har jo noen tall i hodet, uten at jeg vil si dem høyt. Men det er jo en del gjester i Lofoten, for å si det slik.

– Hvor raskt kan turistavgift være på plass i Lofoten?

– Det er en del avklaringer som må til med hensyn til regelverk, og hvilken kurs vi skal jobbe etter. Og så blir det jo å gjøre eventuelle investeringer som må til.

– Vi må jobbe raskt hvis vi skal starte opp til sommeren. Men vi skal gjøre så godt vi kan, sier reiselivssjefen.

185 millioner

Svalbards miljøvernfond kan være en god inspirasjonskilde for reiselivet i Lofoten. På ishavsøya med om lag 2500 innbyggere dras det inn så mye som 20 millioner kroner årlig, gjennom en miljøavgift på 150 kroner på hver flybillett.

Rådgiver Hanne Eriksen i Svalbards miljøvernfond forteller at pengene brukes til finansiering av ulike miljøtiltak på Svalbard – både helt lokale, som restaurering av sykler, på Svalbard, og til større forskningsprosjekter på for eksempel isbjørn.

Siden oppstarten i 2007 har Miljøvernfondet delt ut om lag 185 millioner kroner til ulike tiltak.

Forventer debatt

Direktør Erik Taraldsen ved Thon-hotellene i Svolvær mener hotellgjestene hans betaler mer enn nok allerede, og er helt imot en eventuell skattlegging på bespisning og overnatting.

NØKTERNT POSITIV: Direktør Erik Taraldsen ved Thon-hotellene i Svolvær er mot skattlegging av hotellgjester, men for en ordning med besøksbidrag på innreise. Foto: Robin Jensen
NØKTERNT POSITIV: Direktør Erik Taraldsen ved Thon-hotellene i Svolvær er mot skattlegging av hotellgjester, men for en ordning med besøksbidrag på innreise. Foto: Robin Jensen

En avgift eller besøksbidrag på innreise, derimot, er han absolutt med på.

– Da vil vi fange opp de som ikke bruker de som faktisk legger til rette for et bærekraftig reiseliv, sier Taraldsen.

Han tenker da på Airbnb-gjester, teltturister og andre som ikke legger igjen nevneverdig med penger hos den lokale reiselivsnæringen.

Hotelldirektøren legger til at en ordning med besøksbidrag kan fungere under forutsetning av at pengene forvaltes lokalt og ikke forsvinner i det «store sluket» av statlige overføringer.

– Sinnssykt om sommeren

TV 2 møter lærer Even Jacobsen på gata i Svolvær, og spør hva han tenker om besøksbidrag.

– Vi hadde hatt godt av å ha færre turister, for det er jo helt sinnssykt her om sommeren, sier Jacobsen.

I likhet med hotelldirektør Taraldsen, mener Jacobsen at pengene må øremerkes lokale tiltak.

Men han liker ikke tanken på at folk skal bli registrert og avkrevd en avgift ved innfartsårene.

– Det virker litt voldsomt, det skal jo være et åpent land for alle. Vi må heller finne en måte å fordele turistene litt mer utover på, sier han.

NHO har snudd

Næringspolitisk fagdirektør Ole Bjørndal i NHO Reiseliv skriver i en epost til TV 2 at de ikke vil avvise et pilotprosjekt så lenge det ikke innføres ekstra skatt på hotellovernatting eller andre reiselivsbedrifter.

NHO ønsker seg et prosjekt «som er utformet med tanke på at det skal forbedre reiseopplevelsen og bidra til å løse de utfordringene som finnes på enkelte destinasjoner».

Pilotprosjektene må først og fremst løse problemer som er knyttet til de gjestene som kommer utenom tradisjonelt reiseliv som hotell og servering, mener NHO-direktøren.

HAR SNUDD: Ole Bjørndal, næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv Foto: Per Sollermann
HAR SNUDD: Ole Bjørndal, næringspolitisk fagdirektør i NHO Reiseliv Foto: Per Sollermann

– NHO Reiseliv har tidligere uttalt seg negativt om turistskatt/besøksbidrag. Hvorfor er dere positive nå?

– Vi har vært kritisk til dem som omtaler reiselivet som et problem som skal beskattes. Overturisme er ikke et stort problem i Norge, undersøkelser viser at det bare gjelder noen få steder i landet noen få uker i løpet av året.

– Derfor har vi vært kritiske til forhastede løsninger som skal ilegge en tungt beskattet næring nye skatter. Ikke uten at det er en plan for rettferdig skattlegging, fornuftig forvaltning av midlene eller at pengene brukes til å finansiere andre ting stat og kommune skal dekke inn med normale budsjettmidler, skriver Bjørndal.