GASS: Helseskadelige nivåer av gass fra lakk og tynner tvang Stein Løvik-Haug og familien ut av huset. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
GASS: Helseskadelige nivåer av gass fra lakk og tynner tvang Stein Løvik-Haug og familien ut av huset. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Mystisk gass tvang familien ut av huset

Da kommunen skulle undersøke jordmasser som de mistenkte var årsaken til gassen, fikk de seg en overraskelse.

Det er snart to år siden en kraftig lukt av lakk og tynner slo inn i huset til familien Løvik-Haug på Furnes i Innlandet.

Til og med folk som gikk forbi på veien utenfor skal ha kjent lukten.

– Det luktet plutselig som om noen hadde lakkert en bil i sokkeletasejen, forteller Stein Løvik-Skaug til TV 2.

Etter å ha opplevd både hodepine og tåkesyn tok Stein med seg familien på fire og flyttet ut.

LUFTER: Det ble montert lufterør ned i grunnen for å følge opp forurensningssituasjonen. Foto: Privat
LUFTER: Det ble montert lufterør ned i grunnen for å følge opp forurensningssituasjonen. Foto: Privat

Forsikringsselskapet tilkalte eksperter på måling av forurensing i luft. De konkluderte med at det var rundt 50 ganger høyere konsentrasjon enn normalt av såkalte VOC, flyktige organiske forbindelser, i huset.

FORURENSET: Rapporten fra Polygon konkluderte med at det var forbundet med helsefare å oppholde seg i huset.
FORURENSET: Rapporten fra Polygon konkluderte med at det var forbundet med helsefare å oppholde seg i huset.

Disse gassene stemte overens med stoffer som finnes i løsemidler og drivstoff. Firmaet konkluderte med at stoffene kan gi løsemiddelskader og skrev at det ikke anbefales å bo i boligen.

GRAVDE: Tomta rundt huset til Løvik-Haug ble gravd opp for å finne årsaken til lakklukten. Foto: Privat
GRAVDE: Tomta rundt huset til Løvik-Haug ble gravd opp for å finne årsaken til lakklukten. Foto: Privat

Den mistenkte jorden forsvant

Det ble antatt at gassen kom fra en grunnvannsåre som går under huset til Løvik-Haug. Stein og kommunen hadde fått tips om at jordmasser som var lagt ut i forbindelse med nydyrking på et jorde i nærheten kunne stamme fra utskifting av jordmasser ved et lakkfirma. Dersom disse massene var forurenset, kunne det være en forklaring på gassen i huset.

Kommunens folk rykket ut til jordhaugen, men kunne ikke kjenne noen lukt av tynner.

– Vi ble kontaktet av huseieren og så var vi der på befaring dagen etter, forteller kommunalsjef Håvard Haug i Ringsaker kommune til TV 2.

– Da var det tele, så da måtte vi hatt en gravemaskin til å eventuelt grave ned. Men det luktet ingen ting og det var ingen ting som tydet på at det var noe der.

Men dagen etter befaringen, før noen rakk å ta prøver, var jordhaugen fjernet.

– Men så ble jo dette her fjernet, så derfor fikk ikke vi tatt noen prøver, egentlig, sier kommunalsjefen.

Kommunen har også fått dokumentasjon fra entreprenøren som deponerte jordmassene på at de er levert til et annet mottak.

– Etter som vi har skjønt har også politiet vært inne i den saken og ikke kunnet avdekke noe ulovlig forhold, sier Haug.

Bål hindret prøvetaking

Også Statsforvalteren i Innlandet skriver at politiet ikke har klart å finne en ansvarlig forurenser og at det ikke har vært mulig å avdekke årsaken til til at det oppstod kraftig lukt av tynner i privatboligen.

Statsforvalteren understreker også at det ikke er bevist at det er jordmasser fra lakkbedriften som er blitt kjørt til jordet ovenfor huset til Løvik-Haug.

Samtidig biter Statsforvalteren seg merke i at "..massene som man mistenkte var årsaken til forurensningen, av litt uklare årsaker blir fjernet fra nydyrkingsfeltet og transportert til andre lokaliteter rett etter at kommunen hadde gjennomført sin befaring 1. desember 2020. Vi ville anta at det mest naturlige ville være å planere ut massene på nydyrkingsfeltet.."

AVFALLSBÅL: Et bål ble tent på området der de mistenkte jordmassene hadde ligget. Foto: Privat
AVFALLSBÅL: Et bål ble tent på området der de mistenkte jordmassene hadde ligget. Foto: Privat

Statsforvalteren skriver også at det like etter at massene ble fjernet, ble fyrt opp et stort avfallsbål i området der gravemassene var lagret. Som følge av bålbrenningen mener Statforvalteren det er "..lite sannsynlig å kunne foreta representative uttak av jordprøver der masser ved det aktuelle nydyrkingsfeltet var lagret."

Tilfeldig at jordmassene forsvant

Bonden som hadde fått levert jordmassene på jordet sitt sier til TV 2 at det er tilfeldig at jordmassene forsvant akkurat denne dagen.

– Jeg visste ikke en gang at kommunen hadde vært der på befaring, sier han.

Han forklarer flyttingen av jorden med at det var veldig bløtt da jorden ble levert slik at leverandøren ikke kom lenger opp på jordet. Derfor måtte han selv flytte jorden videre. Han kjenner ikke til at det skulle ha vært forurensning i jorden og sier han liker dårlig å ha blitt dratt inn i forurensingssaken.

Entreprenøren, som ble omtalt av statsforvalteren, sier til TV 2 at de har levert dokumentasjon på at deres masser fra lakkbedriften er forsvarlig levert til et godkjent mottak.

Lukter fortsatt

Når TV 2 besøker huset til Løvik-Haug snart to år etter den akutte forurensningen, lukter det fortsatt svakt av lakk i huset. I følge Stein Løvik-Haug er det en lukt som nå er kommet tilbake fordi grunnvannstanden har gått litt opp. Han mener huset fortsatt er ubeboelig.

LAKKLUKT: Stein Løvik-Haug kjenner fortsatt lukten av lakk langs grunnmuren. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
LAKKLUKT: Stein Løvik-Haug kjenner fortsatt lukten av lakk langs grunnmuren. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Hadde det bare vært meg og kona mi, da kunne vi bare flyttet ut igjen på dagen. Men så lenge du har to små unger så kan du ikke drive og pakke bagen og flytte, det går ikke med barn, det er ikke mulig, sier han.

Anmeldte kommunen til politiet

Nå har han anmeldt Ringsaker kommune til politiet for ikke å ha fulgt forurensningsloven.

– Nå har jeg valgt å anmelde Ringsaker kommune fordi de ikke fulgte opp de lover og regler som gjelder for akutt forurensning, sier Stein Løvik-Haug.

– Kommunen fikk beskjed den 1. eller 2. desember 2020 av en representant fra Polygon at han anbefalte at de kontaktet Kystverket som har ansvaret for forurensing både til lands og til vanns. Men det skjedde aldri. Den varslingen stoppet internt i kommunen, så det kom aldri videre.

OMFATTENDE DOKUMENTASJON: Men ingen har klart å bevise hvor forurensningen stammet fra. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen
OMFATTENDE DOKUMENTASJON: Men ingen har klart å bevise hvor forurensningen stammet fra. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen

– Konsekvensen ble at de brukte 10 måneder før de klarte å avklare hvem som skulle håndtere noe som var akutt.

Statsforvalteren påpeker at saksbehandleren i kommunen ikke formidlet vurderingen om akutt forurensning videre, hverken internt eller til brannvesenet. Dette resulterte i at Kystverket ikke ble varslet. Kommunen vurderte heller ikke hvilke følger forurensningen kunne få for fuglereservatet i Åkersvika ved Hamar. De påpeker viktigheten av at riktig innsats blir satt inn så raskt som mulig når det avdekkes akutt forurensning.

Kommunalsjef Håvard Haug i Ringsaker kommune sier til TV 2 at de tar anmeldelsen fra huseieren til etterretning og avventer tilbakemelding fra politiet. Han innrømmer at informasjonen om forurensningen ikke har flytt slik den skulle.

– Det har vi egentlig rutine på. Der har vi gått igjennom og innskjerpet, så der har det vært en intern svikt, rett og slett, sier Haug.

Skjerper inn rutinene

Statsforvalteren i Innlandet innskjerper nå regelverket for behandling av jord- og steinmasser. De krever at alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, må søke om særskilt tillatelse til denne virksomheten etter forurensningsloven.

Stein Løvik-Haug er fornøyd med at statsforvalteren skjerper inn regelverket, men tror ikke det vil ha noen betydning for ham.

– Hvordan hjelper det deg?

– Det hjelper meg absolutt ingen ting. Det hjelper jo ikke oss noe, huset er fortsatt ikke trygt å bo i, sier Løvik-Haug.

– Og så tenker jeg at hvis noen andre blir utsatt for dette her en gang i framtiden, at de får forurensning på egen tomt, at de skal få slippe å kjempe den kampen som vi nå har drevet med i snart to år. Så det er egentlig det jeg håper å oppnå med det.